Artikel från Linköpings universitet
5 juni 2013

Video lär lärare lära ut

Lärarstudenter överraskades av vad de såg när de spelat in sig själva på video under en lektion. Med videon som verktyg kan lärare bli skickligare i sin undervisning och därmed utvecklas i sin yrkesroll, visas i en aktuell avhandling i vuxnas lärande vid Linköpings universitet.

Många, kanske de flesta, lärare har aldrig sett sig själva undervisa. Eva-Marie Harlin, doktorand i vuxnas lärande, lät en grupp lärarstudenter spela in sig själva på video när de höll ett lektionspass under sin praktik. De fick reflektera över sin undervisning, först utan att ha sett videon, sedan efter det. De blev överraskade, berättar Eva-Marie Harlin, både positivt och negativt.

– Med videons hjälp får de syn på det de inte vet att de gör. Och många blev förvånade över att de själva tog så stor plats och var mer styrande än de trodde. Men en del överraskades också av att de fungerade så professionellt, trots att det, som någon sa, var ”kaos i huvudet”.

Den dominerande bilden var dock att de nästan färdiga lärarna tyckte att de pratade alldeles för mycket, inte väntade in svar från eleverna och inte var tillräckligt lyhörda. Eva-Marie Harlin betonar att det handlar om en grupp blivande folkhögskolelärare och att förväntningarna därför är extra höga på en demokratisk undervisningsstil.

Två år senare följde hon upp studien med nya videoinspelningar och intervjuer med ett urval av de nu färdiga folkhögskolelärarna. Mycket hade hänt, förstås, och det skulle det ha gjort även utan videon, säger hon.

– Men videon bidrog till en självreflektion och hjälpte dem se vad de kunde göra annorlunda i sin undervisning.

Många kunde nu se, i den nya videon, att de lämnat över mer till eleverna, blivit mer avslappnade och trygga i sin lärarroll. Från att vara fokuserade på hur de fungerade kunde de nu sätta deltagarna i fokus och vara mer bekräftande.

Ingen annan än lärarstudenterna/lärarna själva har sett videon. Eva-Marie Harlins studie bygger på deras självrapportering, vad de själva noterade när de såg sig undervisa.

– Många tycker det är väldigt obehagligt att bli inspelade och att titta på sig själva. Poängen här är att ingen annan än den som spelats in ser videon. Den personen kan å andra sidan göra det i lugn och ro, spola tillbaka hur många gånger som helst och analysera vad som händer.

För vad som händer i ett klassrum är inte alltid lätt för lärare att ha kontroll på. De kan inte kliva utanför sig själva och få en objektiv bild.

Eva-Marie Harlin har arbetat med videoinspelningar också i andra lärarutbildningar och får genomgående mycket bra respons. I utbildningen till folkhögskolelärare vid Linköpings universitet ingår en videoinspelning och reflektion nu som en obligatorisk uppgift. I yrkeslärarutbildningen är det på gång.

Avhandlingen: ”Lärares reflektion och professionella utveckling – med video som verktyg”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera