Tema

Chalmers hjälper Norge korsa fjordarna

Norska Trafikverket står inför enorma väginvesteringar. Utbyggnaden av E39 längs kusten från Trondheim ner till landets sydspets kräver exempelvis nya broar och tunnlar förbi åtta fjordar. Nu säkrar Norge kompetens via avtal med Chalmers kring gemensam forskning.

Det är första gången som Statens vegvesen – Norges motsvarighet till tidigare svenska Vägverket – tecknar den här typen av långsiktigt avtal med ett utländskt universitet. Bakom den explosionsartade aktiviteten inom norsk väginfrastruktur ligger ett omfattande investeringsbehov och kraftigt höjda regeringsanslag.

– Vi behöver göra ökade forskningssatsningar och trygga vår kompetensförsörjning över de kommande 20 åren, både för att ta hand om den befintliga väginfrastrukturen och för att göra E39 till en färjefri förbindelse, säger vägdirektör Terje Moe Gustavsen på Statens vegvesen.
Avtalet med Chalmers gäller forskning och kompetensutveckling inom främst tre områden, dels nya strukturer och kompositmaterial för broar, dels fördjupade geotekniska kunskaper för att undvika ras och problem i brofundament och tunnlar.

Det tredje området handlar om hållbarhet och energi. Statens vegvesen har en vision om klimatneutrala vägar med stora inslag av vindkraft och havsbaserad vattenkraft, möjligen kopplade till isfria vägbanor. Chalmersforskarna ska ta fram olika scenarier för hållbara vägar.

– För Chalmers del ger samarbetsavtalet med Statens vegvesen våra forskare tillfällen att gripa sig an några av världens största utmaningar inom infrastruktursektorn, både teoretiskt och på plats. Det kommer att gynna kvaliteten i både forskning och utbildning i många år framåt, säger Chalmers rektor Karin Markides.

Från start omfattar samarbetet tre doktorander och tolv examensarbeten, men ambitionerna är mycket högre än så. Parterna har tagit fram en lista på ett femtiotal tänkbara forskningsprojekt.
Avtalet mellan Chalmers och Statens vegvesen tecknades tisdag 4 juni, av vägdirektör Terje Moe Gustavsen och Chalmers rektor Karin Markides.

Mer om E39
Europaväg 39 följer kusten från Trondheim via Bergen till Kristiansand. Den går igenom Västlandet som är ett område under snabb ekonomisk utveckling på grund av bland annat offshoreindustrin. Restiden med bil från Trondheim till Kristiansand kan sänkas från 20 till 12 timmar om åtta fjordpassager med färja ersätts med bro eller tunnel. Investeringarna beräknas till 150 miljarder norska kronor.

Chalmers hjälper Norge korsa fjordarna

 lästid ~ 2 min