Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 juni 2013

3,8 miljoner till Umeåetnologer

Etnologerna Helena Pettersson och Katarzyna Wolanik Boström, Umeå universitet, har tillsammans med Magnus Öhlander, Södertörns högskola, tilldelats 3,8 miljoner från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse för en Kulturanalytisk studie av medicinares internationella yrkesmobilitet.

I projektet jämförs tre grupper av i Sverige utbildade och verksamma specialister inom det medicinska fältet – läkare som arbetat för volontärorganisationer, läkare som arbetat vid prestigefyllda kliniker och medicinska molekylärbiologer som arbetat med grundforskning vid universitet, säger Pettersson och Wolanik Boström.

– Sverige är ett kunskapsintensivt land som starkt uppmuntrar internationell mobilitet, men vi vet fortfarande lite om vad människor faktiskt har upplevt och lärt sig under sina utlandsvistelser och hur detta tas tillvara på de svenska arbetsplatserna, säger Pettersson och Wolanik Boström.

I fokus för studien ligger de medicinska specialisternas erfarenheter och deras möjligheter att tillämpa nyvunna insikter vid återkomsten till svenska arbetsplatser, då olika typer av kunskap kan få erkännande som värdefulla, mötas av ointresse eller t.o.m. bli en belastning i karriären.

En viktig aspekt i studien berör olika arbetsplatskulturers betydelser för hinder och möjligheter för att återvändarna ska kunna omsätta nyvunna kunskaper, färdigheter och arbetssätt. Projektgruppen är också intresserade av att jämföra återvändarnas motiv för att arbeta utomlands och deras erfarenheter av detta, t.ex. hur det fungerade att samordna med privatlivet och praktiska frågor.

Projektet kommer förhoppningsvis att visa vilka olika slags kunskaper man får av att arbeta utomlands, hur dessa kunskaper faktiskt tillvaratas samt vilka faktorer som bidrar till och hindrar att kunskaperna tillämpas. Vidare kommer projektet att visa vilka faktorer som kan skapa goda förutsättningar för internationell mobilitet och därav gynna kunskapsintensiva samhällssektorer.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera