Tema

Robotlösningar behöver bättre paketering

Trots att vi är duktiga på robotar och automatisering i Sverige har den senaste produktionstekniken inte riktigt nått de små och medelstora företagen. Tröskeln är fortfarande för hög och lösningarna måste paketeras bättre, konstaterar Marie Jonsson i sin doktorsavhandling i produktionsteknik, Linköpings universitet.

– Jag ville komma åt att undersöka de områden som har varit svåra att robotisera, berättar Marie Jonsson, nybliven doktor i produktionsteknik, institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, IEI.

Det hon funnit är att även små och medelstora företag har en hel del att vinna på att robotisera, men också att mycket arbete återstår för de robotleverantörer som vill komma åt den marknaden.

– Lösningarna måste paketeras mycket bättre mot de små och medelstora företagen. Själva handhavandet måste också bli mycket enklare. Små företag har inte alltid möjlighet att anställa experter i robotprogrammering, som kan avhjälpa fel. Det måste vara så enkelt att de kan göra allt sådant själva, säger hon.

Men hon finner också att tekniken håller vad den lovar. Robotars styrka har varit att utföra samma uppgifter på exakt samma vis ett näst intill oändligt antal gånger. De små och medelstora företagen tillverkar sällan något i långa serier, här måste produktionsutrustningen istället vara flexibel och möjlig att ställa om snabbt.

Och robotarna blir nu allt snabbare, lättare, mindre och allt mer flexibla.
Marie Jonsson har bland mycket annat studerat vilket nytta företag inom gjutgodsindustrin, där robotar inte är så vanliga, kan ha av robotar med kraftstyrning (Force Control). Dels för att montera strukturer i kolfiber och dels rensa hårt gjutgods.

– Vi har fått fram goda resultat, säger hon men konstaterar också att tröskeln för att den här typen av företag ska våga robotisera ännu så länge är rätt så hög.

I en av avhandlingens artiklar tar hon också död på myten att robotisering och automation inte kan kombineras med lean production.

Avhandlingen: On Manufacturing Technology as an Enabler of Flexibility: Affordable Reconfigurable Tooling and Force- Controlled Robotics.

Robotlösningar behöver bättre paketering

 lästid ~ 1 min