Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2013

Pär Rådströms liv och författarskap i ny belysning

Kulturförfattaren Pär Rådström (1925–1963) var i hög grad självlärd. I boken Eklatanta eskapader av professor Dag Hedman tecknas en bild av Rådströms rastlösa arbete för att etablera sig som yrkesförfattare och intellektuell och av vilka former och turer detta tog sig.

I sina roller som författare, debattör och mediepersonlighet lyckades Pär Rådström förena intellektualitet och modernistisk formexperimentiver med en öppenhet för aktuella populärkulturella impulser. Kanske var han vår förste postmodernist.

Rådström samarbetade med och hjälptes i sina karriärer av centrala aktörer på dåtidens svenska litterära och allmänkulturella fält, som Lars Forsell, Stig Carlson, Eyvind Johnson, Beppe Wolgers, Artur Lundkvist, Tage Danielson, Karl Vennberg och Vilgot Sjöman.

– Pär Rådström byggde medvetet upp ett kontaktnät som kunde befordra hans positioner inom det allmänkulturella och det litterära fältet och på så sätt främja hans karriär, säger Dag Hedman.

Dag Hedmans bok Eklatanta eskapader – Pär Rådström etablerar sig på det litterära fältet är en uppslagsrik redogörelse för tidigare åsidosatta delar av Rådströms litterära verksamhet, som här fyller i flera av de vita fläckar som präglat bilden av hans liv.

Till stor del handlar det om den mytologi kring den egna författargestalten som Pär Rådström upprätthöll. Men det handlar också om hans mediemässiga och publicistiska mångsidighet: om inflytande från populär- och genrelitteratur, och om hans förhållande till andra medier, som musik, konst, kabaré och film.

– Som medieprofil ville han gärna synas i alla tänkbara sammanhang, inte minst för att via synergieffekter och korsbefruktning uppnå det självklara legitima målet att befrämja bilden av sig som en viktig författare.

Läs boken online.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera