Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 maj 2013

Semestertider väntar – kan tåg och buss locka fler?

När semesterresan står för dörren kanske man funderar på att resa med tåg eller buss i stället för att ta bilen. VTI har tittat på svenska turistmål och jämfört både restid och priser.

Intresset för turism ökar och enligt Tillväxtverkets senaste statistik ökade turismens totala omsättning i Sverige med 6,4 procent till 264 miljarder kronor under 2011 och näringen sysselsatte då 160 000 personer. I studien från VTI, ”Hållbara turistresor inom Sverige. Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss” ingår restider, kostnader och intervjuer. Rapporten har tittat på tre sommarresmål, Astrid Lindgrens värld, Glasriket och Öland samt två vinterresmål, Åre och Funäsdalen.

I rapporten utgår resandet från Stockholm, Göteborg och Malmö till samtliga orter i rapporten. För besökare till Åre är även Sundsvall och Östersund avreseorter och för Funäsdalen är också Sundsvall avreseort i studien. För besökare till Astrid Lindgrens värld och Glasriket är även Jönköping avreseort för dagsturer och för Öland är även Kalmar avreseort. Studien baseras på intervjuer, enkäter och fokusgrupper.

– Syftet med studien har varit att analysera förutsättningarna för att resa med tåg och buss till svenska turistmål i stället för med bil. Rapporten visar att det går att resa till samtliga platser med kollektivtrafik men förutsättningarna skiljer sig kraftigt åt, säger Kerstin Robertson, forskningschef på VTI.

Barnfamiljer lyfter att det är svårt för småbarnsfamiljer att resa med allmänna kommunikationer av flera skäl. Packning var en viktig fråga. Flera barnfamiljer uppgav också att det bör blir lättare att hitta information om att boka resor med kollektivtrafiken. Paketresor efterfrågas eftersom ett av de upplevda problemen är att söka efter både resor, boende, transfer, liftkort och skulle därför uppskatta om allt fanns på samma ställe.

Företagen efterlyser bättre infrastruktur och andra åtgärder för att öka framkomligheten medan resenärerna alltså efterfrågar enklare och bekvämare bokning samt paketresor.

Billigare med tåg till Åre
Det är lätt att ta sig till Åre med tåg. För tågresenärerna kan det till och med vara billigare än att resa med bil, vilket dock avgörs av antalet personer i bilen. Men då krävs att man lyckas komma över billiga biljetter.

Bil underlättar i Funäsdalen
Funäsdalen skiljer sig från Åre på så sätt att det går fortare att resa med egen bil även om tidsvinsten inte är så stor. Det blir mycket billigare för fyra vuxna i en bil jämfört med kollektiva färdsätt. Men för ett par är det billigare eller samma pris att resa kollektivt som att åka egen bil. Och sannolikt mer vilsamt. Men utan bil är det inte särskilt enkelt och billigt att ta sig inom destinationsorten, exempelvis från busshållplatsen till boendet eller mellan boendet och skidliften. Bekvämligheten på plats motiverar till färd med privat bil.

För- och nackdelar med bil till Glasriket
Restiden till Astrid Lindgrens värld och Glasriket med bil och kollektiva färdsätt är jämförbara och kostnaden är ofta något högre med bil. Att resa mellan glasbruken inom Glasriket är dock svårt utan bil eftersom kollektivtrafiken inte är anpassad efter turisternas behov.
Öland har en bit kvar

Öland har en bit kvar
Restiden till och från Öland är jämförbar mellan bil och tåg samt buss. Kostnaden är vanligen något högre med egen bil för en person men behöver inte bli särskilt mycket dyrare för en barnfamilj eller fyra vuxna i ett kompisgäng. I viss mån är kollektivtrafiken anpassad efter turisternas behov av att röra sig inom Öland men det är en bit kvar innan det blir enkelt att transportera sig utan många byten och tillgängligheten till många besöksmål är begränsad. Därför är det inte förvånande att den privata bilen väljs för de kollektiva färdmedlen vid turistresor till Öland.

Länk till rapporten: VTI – Hållbara turistresor inom Sverige — Hinder och möjligheter för resor med tåg och buss.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera