Artikel från Södertörns högskola
23 maj 2013

Ny bok om mystik och andlighet

Från Mi’kmaq-indianernas andliga ritualer i Nordamerika till utövandet av de stora religionerna kristendom, islam och judendom. I boken ”Mystik och andlighet – kritiska perspektiv” bjuder tio forskare på religions- och naturvetenskapliga vinklingar på mystiska, esoteriska och andliga traditioner. Det blir tydligt att begreppen skiljer sig åt beroende på i vilken kultur man befinner sig i.

Medan religion för många människor leder tankarna till förstelnade institutioner, rigida normer och yttre auktoritet, ses andlighet istället som ett individuellt och kreativt förhållande till högre makter och olika religiösa traditioner.

Vad innebär det då att vara andlig och vad innebär det att vara religiös? Det var utgångspunkten när religionsvetaren Simon Sorgenfrei från Södertörns högskola bestämde sig för att skriva boken ”Mystik och andlighet – kritiska perspektiv” (2012, Dialogos Förlag) tillsammans med tio andra författare, varav två är verksamma på högskolan. Sorgenfrei är redaktör och har bland annat skrivit det inledande kapitlet.

– Det är en begreppshistorisk genomgång av mystik, andlighet och esoterism där jag försöker spåra hur man använt dessa begrepp i olika tider och grupper. Från att länge ha varit ett skällsord för kristna heretiker kan man se hur mystik, sedan renässansen och speciellt efter upplysningen utvecklats till ett positivt uttryck för människors individuella och ofta känslobetonade förhållande till gud eller det heliga. På ett liknande sätt har andlighet gått från att vara en egenskap hos gud, till att bli en mänsklig egenskap.

Boken handlar om människans föreställning om mystik och andlighet i Europa, Asien och Nordamerika under främst 1900-talet och i vår samtid. Författarna erbjuder religions- och naturvetenskapliga perspektiv på mystiska, esoteriska och andliga traditioner och såväl forskningen som samtida företeelser skärskådas. Bokens kapitel fokuserar såväl de så kallade världsreligionerna, som andra traditioner. Ett kapitel av Ann-Christine Hornborg beskriver hur Mi’kmaq-indianer utövade sina ritualer. Det blir tydligt för läsaren att andlighet skiljer sig väldigt åt beroende på i vilken kultur man befinner sig i.

– Man alltid måste förstå utövandet av religion och andlighet i sin kulturella och sociala kontext, utifrån det sammanhang som de utövas i, säger Simon Sorgefrei. Samma rit kan visa sig betyda mycket olika saker för olika personer, och ett begrepp som andlighet tycks betyda olika saker bland Nordamerikanska indianer och bland Europeiska utövare av shamanistiska tekniker som förknippas med samma Nordamerikanska indianer.

Boken används redan som studentlitteratur på vissa kurser, och även om texterna har en vetenskaplig karaktär så är bokens texter tillgängliga och vänder sig även till en intresserad allmänhet.

– Mystik, andlighet och religion är något som väcker starka känslor hos nästan alla människor, oavsett vilka föreställningar man har kring dessa begrepp och företeelser. Vår förhoppning är att boken kan bidra till intressanta diskussioner och en mer nyanserad bild av hur olika religion kan ta sig uttryck i samhället.

Bokens tio författare är forskare i en rad olika ämnen, från religionsfilosofi till neurobiologi. De är verksamma vid olika svenska, och ett danskt, universitet. Simon Sorgenfrei, David Thurfjell och Jessica Moberg är alla verksamma vid Södertörns högskola.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera