Tema

Engagerade användare och flexibla system ger bättre IT i vården

Att IT-systemen i vården har stora användarbarhetsbrister är känt sedan länge. Frågan är hur problemen ska lösas. I ny avhandling från Uppsala universitet presenterar Rebecka Janols principer för hur användning och acceptans av IT-system i vården kan förbättras. Hennes forskning visar att användbarhetsbrister finns men att detta bara förklarar en del av problematiken.

– Idag ses journalsystemen som kolosser som är nästintill omöjliga att förändra och som stödjer alla lika dåligt, berättar Rebecka Janols.

I sina studier har hon sett att vårdpersonalen ofta nämner användbarhetsproblemen samt svårigheten att förändra och förbättra systemen som anledningar till problemen medan representanter från IT och leverantörer ofta hävdar att problemen kan lösas genom förändrade rutiner.

Att skylla på användarna eller på systemen löser inte problemen, menar Rebecka Janols. Istället betonar hon samspelet mellan användare som är engagerade och tillgodoser sig möjligheter samt flexibla system som kontinuerligt förändras och utvecklas i takt med att tekniska möjligheter samt krav och behov förändras.
   
– Problemet med de heltäckande IT- systemen är att sådana behov som är gemensamma för alla stödjs medan specifika behov kräver förändringar i såväl system som i rutiner och arbetssätt för att stödjas, berättar Rebecka Janols.

Hon menar att både gemensamma och specifika processer måste respekteras och stödjas. Forskningen visar att gemensamma processerna kan stödjas av en centraliserad lösning medan specifika processer måste stödjas av ett system som är skräddarsytt efter användarnas och verksamhetens behov. För att åstadkomma detta krävs att IT-införande och användningen ses som en del av den pågående verksamhetsutvecklingen.

– Ofta hör man att det är svårt att engagera vårdpersonal, speciellt läkare, berättar Rebecka Janols.

Hon har dock mött ett 100-tal användare varav nästan alla på ett eller annat sett engagerat sig men tröttnat eftersom de inte upplever någon förändring eller förbättring. Brist på engagemang tolkas ibland som att problemen lösts. Detta är dock en feltolkning då det snarare betyder att användarna hittat individuella sätt att kringgå problemen, något som leder till säkerhetsbrister och informationsluckor, menar Rebecka Janols.

Läs mer om avhandlingen och ladda ner den: Evolving Systems — Engaged Users: Key Principles for Improving Region-wide Health IT Adoption.

Engagerade användare och flexibla system ger bättre IT i vården

 lästid ~ 2 min