Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 maj 2013

Drickbart vaccin mot diarré snart verklighet

Forskare vid Göteborgs universitets vaccinforskningsinstitut GUVAX vid Sahlgrenska akademin har utvecklat ett nytt drickbart vaccin mot E. coli-diarré. Vaccinet tros kunna hjälpa miljontals barn i utvecklingsländer som lider av diarré och skydda resenärer mot E.coli-smitta.

Enterotoxinbildande Escherichia coli-bakterier, ETEC, orsakar varje år cirka 400 miljoner sjukdomsfall och cirka 300 000 dödsfall i världens utvecklingsländer. De flesta av de som drabbas är barn under fem år. ETEC -bakterier är också den vanligaste orsaken till diarré hos resenärer till dessa områden: av de omkring 65 miljoner personer som varje år reser från industriländer till områden där ETEC-diarréer är vanliga drabbas mellan 30 och 50 procent av diarrésjukdom under resan.

Det finns idag inget specifikt ETEC-vaccin tillgängligt, vare sig för resenärer eller för befolkningen i drabbade områden. Men forskare vid Göteborgs universitets vaccinforskningsinstitut GUVAX har nu i samarbete med ett svenskt läkemedelsföretag och ideella hälsoorganisationen PATH i USA utvecklat ett drickbart vaccin, som i en omfattande Fas 1-studie visat mycket lovande resultat.   

Vaccinet, som bygger på fem vaccinkomponenter, studerades hos 129 friska vuxna svenskar. Studien visar att 75 procent av de vaccinerade försökspersonerna utvecklade immunsvar mot samtliga fem vaccinkomponenter – bland de som fick vaccinet tillsammans med en dos adjuvans (som kan förstärka förmågan att bilda antikroppar) var andelen hela 85 procent.   

– De mål vi hade med studien både uppnåddes och överträffades. Vaccinet har visat sig vara ofarligt med endast få och milda biverkningar, och ge upphov till starka immunrespons, säger Ann-Mari Svennerholm vid Sahlgrenska akademin.

Resultaten från studien bekräftar tidigare prekliniska studier, liksom en klinisk förstudie där forskarna testade en prototyp av vaccinet med bara två komponenter.

FAKTA OM STUDIEN
Studien omfattade fyra försöksgrupper där deltagarna med två veckors mellanrum fick antingen två doser av vaccinet, ensamt eller tillsammans med en låg eller högre dos av ett nytt immunförstärkande så kallad adjuvans, eller placebo. Utöver att studera eventuella biverkningar undersöktes antikroppssvaret mot de olika vaccinkomponenterna i avföringsprover, blodserum  och från antikroppsproducerande celler i blodet vid flera olika tillfällen efter varje vaccindos.

Studien utfördes vid Sahlgrenska akademin som ett samarbetsprojekt mellan vaccinforskningsinstitutet GUVAX, vaccinföretaget Scandinavian Biopharma och den icke-kommersiella hälsoorganisationen PATH och med hjälp av Centrum för klinisk prövning och Gothia Forum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera