Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 maj 2013

Fysisk aktivitet kan påverka både hälsa och fysisk självkänsla

Det är viktigt att uppmuntra fysiskt inaktiva gymnasieungdomar att bli fysiskt aktiva och träna för att öka möjligheten för ett framtida hälsosamt liv. Detta konstaterar Yvonne Kahlin i sin avhandling från Linnéuniversitetet.

Syftet med avhandlingen var att beskriva gymnasieungdomars fysiska aktivitetsvanor och självskattade hälsa samt att undersöka huruvida ett fysiskt aktivitetsprogram för fysiskt inaktiva gymnasieflickor kan påverka träningsfrekvens och fysisk självkänsla. 

Avhandlingen består av två delar. Den första delen baseras på en undersökning där 1090 gymnasieungdomar har besvarat ett frågeformulär om hälsa och fysisk aktivitet. En majoritet av gymnasieungdomarna rapporterade “ganska bra” eller “mycket bra” självskattad hälsa och drygt hälften av gymnasieungdomarna rapporterade att de var fysiskt aktiva inom någon typ av idrott. Ett samband mellan fysisk aktivitet och självskattad hälsa kunde ses på så sätt att de fysiskt aktiva gymnasieungdomarna rapporterade bättre självskattad hälsa än de fysiskt inaktiva.

Flickorna i de praktiska gymnasieprogrammen uppgav sämre självskattad hälsa och var mindre fysiskt aktiva jämfört med gymnasieungdomarna i de teoretiska programmen och ungdomar med utländsk bakgrund skattade sin hälsa sämre samt var mindre fysiskt aktiva jämfört med de med svensk bakgrund.

I den andra delen i avhandlingen redovisas ett praktiskt fall där drygt 100 fysiskt inaktiva gymnasieflickor delades in i två grupper; en träningsgrupp där flickorna tränade minst en gång per vecka under sex månader och en kontrollgrupp. Efter träningsperioden uppvisade flickorna i träningsgruppen ökad fysisk kapacitet, förbättrad självskattad hälsa samt förbättrad upplevd fysisk självkänsla. Dessa positiva förändringar sågs kvarstå även vid ett års uppföljning. 

– Lättillgänglig, enkel och billig träning med stort utbud och flera olika valmöjligheter var faktorer som många uppgav påverka träningsmotivationen. Det är en stor utmaning för samhället och idrottsrörelsen att möta dessa ungdomars framtida behov, säger Yvonne Kahlinsjukgymnast, leg. sjukgymnast och högskoleadjunkt på sektionen för sjukgymnastik på Karolinska Institutet i Stockhol.

Avhandlingen kan beställas genom Linnaeus University Press: lupress@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera