Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 maj 2013

Är Jämtland en gastronomisk region? Eller flera?

Efter att regeringen tagit initiativ till att skapa gastronomiska regioner i hela landet besöker forskare Östersund, för att diskutera ämnet i en fokusgrupp.

Sverige är ett land med starka mattraditioner, många av dem lokala. Våra recept och traditioner utgör ett kulturarv, men dessa och våra lokala råvaror har inte värdesatts och vårdats så som de förtjänar. Under många år har idealet varit snabblagad och färdiglagad mat, de utländska influenserna har också varit många. Vi har de senaste åren fokuserat på att råvarorna gärna ska vara svenska, men det lokala ursprunget har inte alltid värdesatts.

Nu börjar dock ögonen öppnas för värdet i den lokala mattraditionen. Inte minst i och med att många regioner vinner ekonomiskt på att ursprungsmärka sin mat, såsom exempelvis Parma och Champagne. En lokal mattradition är även viktig för att skapa ökade turismintäkter.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson lanserade under 2012 gastronomiska regioner som ett viktigt verktyg för att uppnå sysselsättnings- och tillväxtmålen i satsningen ”Sverige – det nya matlandet”. Men vad är en gastronomisk region? Och hur ska indelningen göras?

Forskningen drar upp riktningen
Paulina Rytkönen, docent i ekonomisk historia vid Södertörns högskola, leder ett projekt har i uppdrag att ta fram ett förankrat förslag till hur vi skall bygga gastronomiska regioner i Sverige. Med i projektgruppen är Sören Persson från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) som även äger projektet, Madeleine Bonow från Södertörns högskola och Magnus Svensson från Restaurangakademien.

– Vårt projekt är första steget på vägen mot gastronomiska regioner i Sverige, konstaterar Paulina Rytkönen.

Projektet ska ta fram underlag för hur Sverige skulle kunna få fram gastronomiska regioner. Med det menar man geografiskt avgränsade områden som kännetecknas av unika kulinariska traditioner som bygger på den lokala och regionala maten, på lokala råvaror och förädlade produkter och på regionens gastronomiska tradition.

– Det finns en stor regional stolthet i Sverige, det är viktigt att låta råvaror och producenter bli tydligare, säger Sören Persson på LRF.

– Vi kommer aldrig att ha billigast arbetskraft och billigast råvaror i Sverige, men uniciteten i klimat kan göra Sverige unikt matmässigt, säger Magnus Svensson från Restaurangakademien, som även en engagerad producent av ursprungsmärkt äppelmust.

Fokusgrupp i Östersund
Arbetet genomförs inledningsvis genom att lokalt engagerade personer i fyra regioner samlas i fokusgrupper. Den 17 maj genomförs den första i Östersund i samarbete med Eldrimner och LRF Jämtland. Gruppen får kunskap om hur man bygger en gastronomisk region och hur man gjort i andra länder. De får även berätta om sin region, vilka traditioner som finns och hur regionens förutsättningar ser ut.

Resultatet blir underlag till ett förslag, som går på nationell remiss under hösten.

– Det finns väldigt många människor runt om i Sverige som är intresserade av dessa frågor, berättar Sören Persson. Vår tanke är att rigga regionerna utifrån deras idéer och förslag. Det blir viktigt att människor tar ställning i det nationella remissförfarandet.

Vill du engagera dig eller följa projektet?
Projektet tar gärna emot synpunkter via e-post gastronomiskaregioner@sh.se

Projektet ”Gastronomiska regioner som verktyg för att främja tillväxt på landsbygden” är ett samarbetsprojekt mellan LRF, Södertörns högskola och Restaurangakademien.

Följ arbetet via hemsidan.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera