Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 maj 2013

LiU-projekt i Vietnam mot antibiotikakrisen

Den alltmer utbredda resistensen mot antibiotika är ett globalt hot och ett av de mest utsatta länderna är Vietnam med 90 miljoner invånare. I ett försök att vända utvecklingen startades hösten 2012 VINARES-projektet, lett av bland andra forskare från Linköpings universitet.

De första resultaten av projektet presenteras nu i den vetenskapliga tidskriften PLOS Medicine med Håkan Hanberger, professor i infektionsmedicin vid LiU, som huvudförfattare.

Syftet med VINARES, Viet Nam Resistance Project, är att stärka en nationell evidensbaserad styrning av antibiotikaanvändningen i landet. Projektet drivs av forskare vid Oxford University Clinical Research Unit i Hanoi och Linköpings universitet i nära samarbete med 16 av landets större sjukhus, Vietnamesiska infektionsläkarföreningen och Hälsoministeriet i Vietnam.

Målet är att överbrygga det gap mellan policy och genomförande som är det stora problemet i Vietnam liksom i många andra låg- och medelinkomstländer. Trots ambitioner från den politiska ledningen så kännetecknas sjukvården av bristfällig infektionskontroll, otillräckliga resurser för diagnostik och felaktig antibiotikabehandling – allt tunga faktorer som driver på resistensutvecklingen.

Projektet drogs igång i september 2012 då direktörer, läkare, mikrobiologer och apotekare från de deltagande sjukhusen samlades till olika workshops i Vietnam. Det resulterade i en uppdelning i tre delprojekt:

  • Infektionskontroll och vårdrelaterade infektioner. Eftersom utvecklingen av nya läkemedel nästan avstannat är det allt viktigare att förebygga spridning av infektioner. Men infektionskontrollen är dålig, framförallt på intensivvårdsavdelningar, där mer än en av fyra patienter drabbas av en vårdrelaterad infektion.
  • Antibiotikakonsumtion. Via en databas ska kontrollen av förskrivna antibiotika bli bättre, ett arbete som koordineras av apotekaren Ulf Rydell, projektanställd vid Linköpings universitet och med mångårig erfarenhet från arbete i Vietnam.
  • Mikrobiologisk analys. Idag förskrivs ofta fel typ av antibiotika eftersom läkarna får felaktig information om vilka bakterier som orsakat en infektion. I projektet har varje analyslaboratorium utrustats med en dator och ett program för att kunna köra sina prov mot en referensdatabas. Detta delprojekt, som är mycket betydelsefullt för att kunna göra evidensbaserade interventioner, koordineras av professor Lennart E Nilsson, Linköpings universitet.

Håkan Hanberger är huvudansvarig för VINARES-projektet som finansieras av Sida, Wellcome Trust, Linköpings universitet och the Global Antibiotic Resistance Partnership (GARP).

Sexton vietnamesiska nyckelpersoner utbildades i problembaserat lärande och infektionskontroll på Hälsouniversitet och Universitetssjukhuset i Linköping i oktober 2012 och en av dessa, Vu Dinh Phu som är vice chef för en stor intensivvårdsavdelning i Hanoi, är nu doktorand med Håkan Hanberger från LiU och Heiman Wertheim från Hanoi/Oxford som handledare. Doktorandprojektet kommer särskilt att studera precisionen vid behandling av ventilatorassocierad lunginflammation som är en vanlig orsak till dödlighet på intensiven och där bristen på effektiva antibiotika är som störst.

Artikel: Providing impetus, tools, and guidance to strengthen national capacity for antimicrobial stewardship in Viet Nam.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera