Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2013

Trafikinformation påverkar miljöeffekter

Många miljöeffekter kan påverkas av trafikinformation. Det gäller framförallt luft­föroreningar, buller och klimatutsläpp, men även ljusförorening, förorening av vatten och mark samt störningar i ömtåliga områden. I VTI rapport 785 redovisas en nyutvecklad beräkningsmodell som syftar till att beräkna miljöeffekterna av dagens trafikinformation samt effekterna av en utvecklad trafikinformation.

 samt störningar i ömtåliga områden. I VTI rapport 785 redovisas en nyutvecklad beräkningsmodell som syftar till att beräkna miljöeffekterna av dagens trafikinformation samt effekterna av en utvecklad trafikinformation.  

Trafikinformation används i allt större utsträckning för att styra trafiken, särskilt i stadsmiljö där trängsel och vägarbeten samt plötsliga händelser i form av olyckor ofta påverkar framkomligheten, samtidigt som alternativa vägar finns tillgängliga. Den här rapporten fokuserar på de akuta miljöeffekterna av trafikinformation, även om en genomgång av mer långsiktiga effekter ingår.

Beräkningar med den så kallade effektsnurran visar att mycket kan göras för att påverka utsläppen exempelvis genom påverkan av hur man kör, samt hur olika befolkningsexponering kan ge olika resultat. Exponeringen av befolkningen kan begränsas om omledningsvägar väljs med hänsyn till den lokala exponeringen, samt om tiden på dygnet tillåts påverka valet av omledningsväg eller huruvida man vill påverka tidpunkten för resan med hjälp av trafikinformation.

Baserat på effektsnurran redovisas i rapporten även en åtgärdsbank som utifrån dagens trafikinformation syftar till förbättrad energianvändning, klimatpåverkan, luftmiljö, bullermiljö och andra miljövinster.

Länk till artikel: VTI – Trafikinformation och miljöeffekter — beräkningar av omledningseffekter.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera