8 maj 2013

Medlare på olika nivåer stärker freden

I ett nytt projekt finansierat av Riksbankens Jubileumsfond visar Isak Svensson att medling kan spela en viktig roll långt innan konflikter har eskalerat och blivit våldsamma. Dessa mindre kända medlare har dessutom en viktig funktion också efter att konflikter blivit våldsamma.

I ett nytt projekt visar Isak Svensson att medling kan spela en viktig roll långt innan konflikter har eskalerat och blivit våldsamma. Dessa mindre kända medlare kan dessutom ha en viktig funktion också efter att konflikter blivit våldsamma.

I dag vet vi att medlare gör skillnad. Tidigare forskning har försökt förklara förekomsten av medling och vad som utmärker framgångsrik medling. Däremot vet vi ganska lite om varför medlare går in i konflikter. Det håller nu Isak Svensson på att ändra. I sitt projekt “Lyxen att välja: om medlingsselektion i inomstatliga konflikter” har han undersökt bland annat om olika typer av medlare väljer olika typer av konflikter.

– Det är viktigt eftersom det kan säga något om hur medlare senare lyckas, vilket i sin tur är viktigt att veta för att göra medlingen så framgångsrik som möjligt, förklarar Isak Svensson.
Det man gjort i projektet är att följa konflikterna i ett längre perspektiv. Bland annat har man systematiskt gått igenom en lång rad mindre intensiva och våldsamma konflikter. Forskarna kan visa att det här ofta finns interna medlare som av olika anledningar tar på sig att mäkla fred. Det handlar ofta om människor som har sin förankring i civilsamhället.

– Det kan vara biskopar eller fackliga ledare som träder fram, men som om konflikterna eskalerar har svårt att vara neutrala, säger Isak Svensson.

Studien visar att sådana interna medlare ofta förekommer i lågintensiva konflikter där våldsamheter bara sällan blåser upp. Externa medlare som regeringar och FN träder i stället in vid högintensiva och våldsamma konflikter som ofta rör territoriella oenigheter. De mindre kända och uppmärksammade medlarna i lågintensiva konflikter är viktiga och spelar ofta en positiv roll vad det gäller att avsluta konflikter.

I anslutning till detta har Isak Svensson i ett delprojekt dessutom undersök så kallad mikromedling. Det handlar om en undersökning av lokala NGO:s som tränats att bli lokala medlare.

– Det är intressant av flera anledningar även om det bara är en liten del av vår studie. Dels så har försöket inneburit en helt ny metod att så att säga experimentellt och empiriskt undersöka vad som händer i dessa specifika fall. Vi har bland annat gjort så kallade randomiserade studier och kan alltså visa att det faktiskt är medlingen som gett en del specifika resultat, säger Isak Svensson.

Bland annat kan forskningen visa att mikromedlingen leder till ökad tilltro mellan människorna som deltog. Misstron minskade. Resultaten är emellertid svårtydda påpekar Isak Svensson eftersom de samtidigt visar att de inblandade både fick en större medvetenhet om i detta fall sin etniska tillhörighet och en större känsla av diskriminering. Det senare är faktiska riskfaktorer för samhälleliga konflikter och urladdningar.

– I en delstudie har jag också undersökt neutrala och partiska medlare, och hur detta påverkar fredsavtal, säger Isak Svensson.

Han kan visa att neutrala medlare är intresserade av att få ett fredsavtal till stånd, medan partiska medlare är intresserade av att skydda sin egen sida, vilket ofta ger mer stabila avtal.

Länk till mer information: LUXURY OF CHOICE. Are States Throwing The Difficult Conflicts Into the Lap of the United Nations?

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera