Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 april 2013

Ökad turism i ABBA:s fotspår

Pågående forskning vid turismforskningsinstitutet ETOUR vid Mittuniversitetet visar att hälften av ABBA fansen har genomfört tio resor eller fler utifrån sitt intresse för ABBA. Den 7 maj öppnar ABBA The Museum och Swedish Music Hall of Fame i Stockholm portarna för besökare från hela världen.

Vad gäller musikturism så reser vissa fans långt för att exempelvis delta i konserter och höra sitt favoritband spela live menar en av forskarna vid ETOUR Christine Lundberg.

– När det gäller de ABBA fans som svarat på vår enkät har nästan 80 procent rest från sin hemort för att se ABBA spela och en av tio har rest till ett annat land eller t.o.m. till en annan kontinent.

Studien, som är en del av ETOUR:s forskningsprojekt om popkulturellt resande, visar att ABBA fans reser långt för att uppleva exempelvis en ”ABBA-atmosfär” eller tillhörighet till bandet. Nio av tio av de som uppgett att de rest någonstans i världen som följd av sitt intresse för ABBA, har rest mer än tio mil vilket enligt internationella definitioner gör dem till ABBA-turister.

När det nu kommer att finnas en plats att besöka kopplad till ABBA undrar många om förväntningarna på museet kommer att uppfyllas. Forskningen hittills visar i alla fall att popkulturella fenomen har stor betydelse för svensk turism.

– Nästan sex av tio av fansen uppger att de redan besökt Sverige tidigare på grund av ABBA, berättar Christine Lundberg. 83 procent säger att det är troligt eller mycket troligt att de kommer att besöka ABBA museet i framtiden. Motsvarande siffror för deras framtida besök i Stockholm är 85 procent och Sverige generellt är 70 procent, säger Maria Lexhagen, forskare i projektet.

Popkulturens betydelse för turistdestinationer illustreras också av att nästan åtta av tio uppger att de inte skulle ha rest till just den destination som man besökte under sin senaste ABBA resa om det inte vore för deras intresse för bandet. De reser också ofta. Hela 47 procent uppger att de rest tio gånger eller mer med ABBA som primärt resmotiv.

Betydelsen av information på Internet och i sociala medier syns tydligt i resultaten. Endast en av tio använder sig av traditionella reseoperatörer eller resebyråer medan varannan person söker info på en ABBA-relaterad webbsida. Forskarna ser tydiga kopplingar mellan ABBA-turism och turismen i kölvattnet av Twilight-sagan som tidigare studerats.

– I likhet med Twilight-turismen visar ABBA-turismen hur betydelsefulla fans av popkultur är för turismen generellt och destinationer specifikt. Destinationer blir intressanta för nya besökargrupper på grund av sin koppling till ett popkulturfenomen. Vidare visar båda studierna att det i stor utsträckning är fansen som själva planerar, organiserar och genomför sitt resande utan traditionella reseoperatörer, säger Christine Lundberg.

Snabbfakta om den undersökta gruppen:

  • 67 % är män
  • Kommer främst från Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Australien.
  • Reser främst tillsammans med vänner, med familj eller ensamma.
  • Resan planeras av främst personen själv, med familj eller nära vänner samt med online vänner.
  • Sju av tio av ABBA fansen har någon form av universitetsutbildning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera