Tema

Nyupptäckt mänsklig fettcell öppnar för framtida behandling av fetma

Kroppens bruna fettceller har en nyckelroll i utvecklandet av fetma och diabetes. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu upptäckt att vi människor har två sorters bruna fettceller – inte en sort som tidigare antagits. Rönen, som publiceras i Nature Medicine, öppnar för framtida läkemedel som utnyttjar de bruna fettcellernas förmåga att förbruka kalorier.

Till skillnad från vita fettceller som lagrar kroppens överskottsenergi i form av fett har bruna fettceller den unika egenskapen att kunna förbränna energi och omvandla den till värme.

Studien som Göteborgsforskarna nu publicerar visar för första gången att människan har minst två olika sorters bruna fett celler – inte bara en sort som man tidigare antagit. Enligt Sven Enerbäck, vars forskargrupp hör till landets ledande i studier av fettceller och ämnesomsättning, är upptäckten mycket intressant.

– Vi vet redan idag att de av oss som har mer brun fettväv har mindre risk att utveckla typ 2 diabetes. Med resultaten vi fått skulle vi på sikt kunna utveckla metoder för att stimulera den bruna fettväven, så att en del av den överskottsenergi vi har i form fettväv kan förvandlas till värme. En sådan behandling skulle både förebygga fetma och minska risken att insjukna i fetmarelaterade sjukdomar som till exempel typ 2-diabetes, säger Sven Enerbäck.  
   
Studien är en av huvudartiklarna i Nature Medicine och uppmärksammas även i Natures podcast. Den nya typen av brun fettväv som upptäckts kallar forskarna för ”beige fettväv”.

Enligt Göteborgsstudien har yngre människor den klassiska bruna fettväven, men den tycks försvinna under ungdomsåren och ersättas av den beige varianten.  

– En tanke är att kunna ”återaktivera” den bruna fettväven hos äldre människor och på så sätt behandla fetma, säger Sven Enerbäck.

Forskningen kring brun fettväv sker i tätt samarbete med forskare vid Linköpings universitet.

Artikeln: Evidence for two types of brown adipose tissue in humans.

Nyupptäckt mänsklig fettcell öppnar för framtida behandling av fetma

 lästid ~ 1 min