Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 april 2013

Uppmärksammad forskning om luftrenare

I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Particulate Science and Technology, som publicerar forskningsartiklar om hur partiklar beter sig i vätskor och gaser, beskriver forskare vid Örebro universitet en modell för att rena luft från partiklar. Det handlar om en utveckling av en uppfinning från Örebro.

Att omsätta en uppfinning från idé till verklighet är ofta en lång historia där en vetenskaplig verifiering av hur uppfinningen fungerar kan vara ett viktigt steg på vägen.

– Det här började med att jag blev kontaktad av Inkubera, som ville ha hjälp att kontrollera om uppfinnaren Conny Normans produkt Aerosoltrap skulle kunna fungera i samband med läkemedelsproduktion hos Astra Zeneca, berättar Tord Larsson, som vid den här tiden arbetade på institutionen för naturvetenskap och teknik. Det är han som tillsammans med Johan Kjellander och Henrik Överstam står som författare till artikeln.

I den beskriver man hur en prototyp byggts av Areosoltrapen och hur man med hjälp av cellplastkulor kunnat mäta upp hur den fungerat i praktiken. Johan Kjellander och Tord Larsson har också skapat en digital modell av Aerosoltrap. Med hjälp av simuleringsverktyget Ansys och de uppmätta resultaten från prototypen har man skapat ett verktyg för att provköra olika varianter av luftrenaren.

– Det är av stort värde att kunna testa olika modeller av en maskin utan att behöva bygga varje modell i verkligheten. Det tar tid och kostar pengar, säger Johan Kjellander universitetslektor och docent vid institutionen för naturvetenskap och teknik. Det är något som blir allt vanligare inom teknikforskningen, att skapa digitala modeller där man kan simulera olika processer för att minska utvecklingskostnaderna.

Forskarna kunde visa att simuleringarna som gjordes i simuleringsprogrammet stämde med de
uppmätta resultaten från den modell, som Tord Larsson byggt.  

Johan Kjellander säger att det som förvånade honom mest är att ingen kommit på den här konstruktionen tidigare. När han gav sig in i projektet lade han ned mycket tid på att läsa in sig på området. Normans uppfinning bygger på tyngdkraften, att tyngre partiklar i luft eller gas faller snabbare än lätta. Luften leds genom ett system av plåtar, som samlar upp partiklarna när de ”ramlar ned”.

Som kaffekokning
– Själva principen om sedimentering, när tyngdkraften skiljer partiklar från gas eller vätska, är verkligen inte ny. Den finns i naturen, till exempel när ett delta bildas vid flodmynningar, och i vardagslivet, som när sumpen sjunker i kokkaffet. Det är också en teknik som används vid vattenrening i vattenreningsverk. Men jag har inte hittat något annat exempel där man i en
konstruktion staplat olika nivåer på varandra, som Conny Norman kommit på att man kan göra.

Areosoltrap är nu ett aktiebolag och en del av Örebroregionens företagsinkubator, Inkubera.
Bolaget samarbetar med Örebro Science Park där man också har kontoret.  

– För oss är det viktigt att vetenskapliga artiklar som den i Particulate Science and Technology publiceras så att marknaden kan se vilken funktion denna teknik har, säger Per-Erik Andersson, VD på AerosolTrap AB.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera