Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 april 2013

Virusliknande partiklar ger nya rön om hjärntumörer

Exosomer är små virusliknande partiklar som transporterar genetiskt material och signalsubstanser från en cell till en annan. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu funnit en typ av exosom som släpps ut från allvarliga hjärntumörer, gliom. Dessa exosomer visar sig ha en viktig funktion för tumörens utveckling, och skulle kunna användas för att bedöma tumörens svårighetsgrad via ett enkelt blodprov.

– Vi har brukat se cellerna som avskärmade enheter som kommunicerar med varandra genom att utsöndra signalsubstanser. Men nu visar det sig att celler kan utbyta mycket mer komplicerade meddelanden – hela paket med sitt eget genetiska material och signalproteiner. Det är ett helt nytt synsätt, säger Mattias Belting. Han är professor i onkologi vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes onkologiska klinik.

Exosomer är små bubblor på bara 30-90 nanometer. De tillverkas inuti cellerna och fungerar som “transportpaket” för genetiskt material som skickas iväg till andra celler. Sedan exosomerna först upptäcktes har de hittats i både blod, saliv, urin, bröstmjölk och andra kroppsvätskor.

Mattias Beltings forskargrupp har studerat exosomer som skickats iväg från tumörcellerna hos patienter med gliom. De små exosompaketen skickas från tumören till andra delar av hjärnan och tros ha i uppgift att förbereda frisk vävnad för en effektiv spridning av cancern.

Lundaforskarna har kunnat visa att tumörens grad av aggressivitet avspeglas i exosomerna.

– Vi har lyckats utveckla en metod för att isolera exosomer genom ett enkelt blodprov från hjärntumörpatienter. Analyserna tyder på att exosomernas innehåll på ett unikt vis återspeglar hur allvarlig tumören är, säger forskaren Paulina Kucharzewska.

Exosomer skulle därför kunna användas som biomarkörer, dvs ge vägledning om hur sjukdomen bör behandlas och följa behandlingens resultat. Att kunna få en sådan fingervisning bara genom ett blodprov är extra viktigt när det gäller hjärntumörer, som är svåra att komma åt för att ta vävnadsprov.

Även när det gäller mer lättåtkomliga tumörer kunde en analys av exosomer i blodet dock vara till stor nytta. Värdet av dagens tumörbiopsier – vävnadsprov –  begränsas av att tumörvävnaden varierar så mycket, vilket gör att ett enda prov inte avslöjar tumörens alla biologiska kännetecken. Exosomerna däremot bär på mycket mer heltäckande information, menar forskarna.

Den andra internationella konferensen om exosomforskning pågår just nu i Boston, och Mattias Belting är där.

– Det är mycket spännande att följa framväxten av ett helt nytt forskningsfält. Många tror att de främsta forskarna på området kan få Nobelpriset i framtiden, säger han.

Forskargruppens resultat har just publicerats i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), se www.pnas.org.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera