Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 april 2013

Om kulturens betydelse för regional utveckling

Tanken med antologin “The Value of Arts and Culture for Regional Development. A Scandinavian Perspective” är att visa på den kraft som kulturen har men också de problem som finns och som måste övervinnas. Redaktörer är Lars Lindkvist och Lisbeth Lindeborg vid Linnéuniversitetet.

– Bakgrunden är att det var aktuellt med en ny upplaga av den tidigare SNS-boken ”Kulturens kraft”, berättar Lars Lindkvist. Istället för nytryck bestämde jag och Lisbeth Lindeborg att lägga till en nordisk dimension. Vi ville ha med nordiska författare och skriva på engelska för en internationell publik. Så nu är vi 28 nordiska författare som skriver om 21 olika platser i Norden där kultur har haft betydelse för den regionala utvecklingen.

Tanken med boken är att visa på den kraft som kulturen har men också de problem som finns och som måste övervinnas. Därför redovisas både mer positiva och negativa företeelser som Roskildefestivalen och Hultsfredsfestivalen, både Stavanger och Åbo som Europas kulturhuvudstäder och de förhoppningar som förknippades med detta och svårigheterna med att infria dem.

– I de förhandsrecensioner vi fått lyfts också detta fram som en av bokens styrkor, att vi vill visa på både problem och möjligheter, säger Lindkvist. Men vi visar också att trots de nedskärningar som drabbat kulturen i Norden står vi oss förhållandevis väl i jämförelse med många andra länder där kulturnedskärningarna varit ännu kraftigare.

Lindkvist menar dock att vi i Sverige kan bli mycket bättre på regional utveckling om vi lyfter fram värdet av konst och kultur som igångsättare i den process som fortsätter med innovation, design och formgivning.

– Konsten utgör inspiration för övriga delar som sedan kan koppla tillbaka som ett kommunicerande kärl, säger Lindkvist. Genom konsten öppnas sinnena och kunskapen ökar så att man känner igen en innovation och utvecklar nya verksamheter. Därför måste ökade satsningar göras redan i skolan på mer konst och kultur, fortsätta med mer bildningsverksamhet på högskolor och ge mer skatteavdrag för kultursponsring som skulle stärka kulturutövarnas levnadsmöjligheter, avslutar han.

Från Linnéuniversitetet medverkar förutom Lindkvist och Lindeborg också professorerna Peter Aronsson och Saara Taalas. Vidare ingår bland författarna Erica Månsson, Kultur och fritidschef på Växjö kommun samt Lisa Öberg och Sunny Sandström från Regionförbundet Södra Småland.

Mer information:
Om boken:
Om Lars Lindkvist:

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera