Artikel från Göteborgs universitet
16 april 2013

Webben förändrar förutsättningar för språklärande

När nu nästan alla kommunicerar via webben ändras förutsättningarna för hur språklärande kan gå till. En avhandling på Göteborgs universitet visar hur webbaserad teknologi, som bloggar och wikis, kan förändra betingelserna för språklärande.

Avhandlingens studier av olika undervisningsupplägg vid Chalmers tekniska högskola visar hur studenter på olika sätt använder webben inom fackspråkundervisning på engelska genom att delta aktivt i samproduktion av text.

– För dagens webbanvändare krävs en relativt liten teknisk kunskap för att vara produktiv på nätet. Det innebär att studenterna erbjuds en lättillgänglig samproduktionsmiljö där de i hög utsträckning kan ägna sig åt att utveckla sin skicklighet i att bli goda skribenter, säger Linda Bradley som undervisar i språk och kommunikation och är knuten till forskningsmiljön LinCS vid Göteborgs universitet.

Hennes studier visar att studenterna producerar med en omfattning och variation som gör att de kan arbeta med språk på många sätt, vad gäller såväl form som innehåll. För språkundervisningen blir användningen av webben något som skiljer sig markant från traditionella undervisningsmiljöer.
Linda Bradley belyser olika aktiviteter som möjliggörs i webbaserade lärandemiljöer, i det här fallet i form av bloggar och wikis, som ursprungligen utvecklats för helt andra sammanhang än utbildning.

– Det får konsekvenser om studenterna samverkar genom enskilda bidrag eller om de samarbetar gemensamt kring en text. På ett innehållsligt plan är det skillnad på om man använder text som diskussionsunderlag eller om man fokuserar på mer språkliga aspekter genom att utveckla text eller ge och ta emot respons på en gemensam eller en enskilt skriven text. De aktiviteter som är möjliga i webbaserade miljöer och hur de utvecklas, bidrar därför på olika sätt till språklärande, säger Linda Bradley.

Hennes avhandling ger också exempel på hur studenterna är engagerade i kulturella utbyten med studenter från andra länder. Den kulturella bakgrunden görs då relevant i interaktionen, vilket visar hur nya möjligheter för lärande kan skapas i möten mellan nationella, språkliga och disciplinära gränser.

Genom att dela erfarenheter med andra ges studenterna även möjlighet att utveckla sin kompetens i att ge och att ta emot kommentarer. Den stora variationen i kommentarerna och de kulturella aspekterna betraktas som resurser av studenterna.

– Resultatet visar att en webbaserad miljö ger möjligheter att förbättra kvaliteten och omedelbarheten av feedback, vilket utgör ett stöd för skrivprocessen, säger Linda Bradley.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera