Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2013

Våldsutsatta i nära relationer får stöd genom ny webbplats

En interaktiv hemsida ska prövas för personer som utsätts för våld i sin parrelation och inte vet om och hur de kan gå vidare. Studien leds av Gerhard Andersson, Linköpings universitet.

En interaktiv hemsida ska prövas för personer som utsätts för våld i sin parrelation och inte vet om och hur de kan gå vidare.

–  En interaktiv hemsida som syftar till att vara ett stöd i beslutsfattande, och som utgår ifrån såväl forskning som individens egen situation har tidigare inte utvecklats för denna grupp. Här kan man vara anonym och då kan vi nå ut till personer som annars kanske inte hade sökt hjälp, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och huvudansvarig för forskningsprojektet.

Att bli utsatt för våld i en nära relation är vanligt. Mörkertalet är stort trots att flera instanser och organisationer riktar sig till denna målgrupp. Stödinsatser behövs som främjar ett lättillgängligt och anonymt sätt att få stöd och hjälp. Det har hittills inte funnits någon interaktiv hemsida som riktar sig till denna målgrupp. Med ett interaktivt stödsystem blir förhoppningsvis det första steget mindre att söka hjälp, säger Gerhard Andersson, och understryker att hemsidan i sig inte erbjuder någon behandling utan endast ett stöd i att gå vidare.

Hemsidan MIRA baseras på Motiverande Samtal (MI), en metod som har visat sig vara till hjälp för personer vid olika förändringar i livet. Den riktar sig till både kvinnor och män, oavsett sexuell läggning. Deltagarna interagerar med hemsidan genom att svara på frågor, få personlig återkoppling samt genom att ta del av information om våld i parrelationer. MIRAs innehåll skräddarsys efter varje deltagares specifika situation. Den fokuserar på individens egen motivation till förändring med betoning på både de fördelar och nackdelar som ofta finns med en förändring.

MIRA har utformats på uppdrag av Socialstyrelsen. Gerhard Andersson, som leder projektet, är pionjär inom forskningen kring psykologiska interventioner via internet. Han har tidigare visat att behandling via internet är effektiv för en rad olika tillstånd som depression, panikångest, tinnitus och posttraumatiskt stressyndrom.

Besök projektets hemsida för mer information: www.iterapi.se/mira

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera