Artikel från Högskolan i Gävle

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 april 2013

Renare luft med nya filtermaterial

Ebenezer Twumasi Afriyie, doktorand i byggvetenskap vid Högskolan i Gävle, presenterar i sin avhandling en ny generation filtermaterial för att rena luft till skolor, samlingslokaler och bostäder.

Intresset är stort för bättre filtertekniker. Forskningen avhandlar utveckling av nya typer av nanoporösa kiselbaserade material för rening av luft och för isolering av t ex byggnader.

Tekniken tillämpas både i processindustrin och i den byggda miljön, t ex för att rena luft till skolor, samlingslokaler och bostäder. Forskningen är i högsta grad både akademiskt och industriellt intressant.

Nanoporösa material.
Nanoporösa material för gasrening och värmeisolering har studerats och utvecklats för att användas inom många områden. Vidare användning har hittills begränsats på grund av höga kostnader.

Men den globala miljörörelsen för ren luft och minskning av värme och energiförbrukning kräver att nya och bättre nanoporösa material utvecklas för att möta de nya utmaningar dagens material inte kan uppfylla.

Denna avhandling presenterar en syntes av nya nanoporösa kvartsmaterial samt tillämpningen av dessa material för molekylär filtrering och värmeisolering.

Fakta:
Ebenezer Twumasi Afriyiekommer ursprungligen från Ghana och har därifrån en kandidatexamen i Material Science and Engineering vid Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Han har även en masterexamen i kemiteknik från Luleå tekniska universitet och blir nu teknologie doktor vid KTH och Högskolan i Gävle.

Avhandlingen “Preparation and Evaluation of New Nanoporous Silica Materials for Molecular Filtration and for Core Materials in Vacuum Insulation Panels” försvaras på Kungliga Tekniska högskolan, KTH den 16 april.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera