Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2013

Storsatsning på vård på distans

Använd goda exempel och upprepa inte andras misstag! Det är utgångspunkten för ett Vinnovaprojekt för vård på distans.

Tillsammans med 13 parter från näringsliv och akademi tar Karolinska Universitetssjukhuset och Västerbottens läns landsting ett gemensamt grepp för att möta behoven i framtidens hälso- och sjukvård. Projektet som pågår i två år har en budget på drygt 26 miljoner kronor, varav Vinnova står för 10 miljoner kronor.

Målet är en nationell central knutpunkt – en så kallad hubb – som ska samordna lösningar och goda exempel. Inom denna hubb ska näringslivet få inspiration att möta vårdens behov av nya produkter, tjänster och metoder.

Tre kategorier av vård på distans står i fokus:
• Specialistkonsultation oavsett var patienten befinner sig
• Nätverk och samarbete där expertkunskaper måste samordnas
• Behandling i eller nära hemmet med bibehållen kvalitet

De flesta vård-på-distans-projekt använder videokonferens eller för över data från medicinskteknisk utrustning. För att en sådan lösning ska bli lyckad krävs emellertid mer än att tekniken håller hög kvalitet och är lätt att använda. Utifrån tidigare projekt samlas i hubben erfarenheter som gör att nya användare slipper upprepa misstag. Till lärdomarna hör till exempel att nya arbetssätt ställer nya krav på både vårdpersonal och patienter. Nya rutiner handlar också om planering och ansvarsfördelning, om tillgänglighet, ekonomisk ersättning, juridiska frågor och säkerhet.

Mer information: http://www.karolinska.se/innovationsplatsen

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera