Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 april 2013

Startskott för ny innovativ forskningsmiljö

För att öka svensk industris konkurrenskraft och för att utveckla framtidens hållbara produkt-tjänstesystem bygger BTH en forskningsmiljö kring innovativ produktutveckling. Detta kan göras tack vare medel från KK-stiftelsen. Media inbjuds att träffa BTH och industrirepresentanterna i projektet vid dess start.

BTH har blivit beviljade medel från KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling) för miljön Modelldriven utveckling och beslutsstöd. Totalt handlar det om cirka 110 miljoner över sex år där KK-stiftelsen står för en tredjedel av kostnaden och BTH tillsammans med medverkande företag för resten.

– Sverige behöver stärka sin konkurrenskraft både inom och utanför Sverige och då är det viktigt att kompetensen inom innovativ produktutveckling stärks. Här spelar BTH en viktig roll med sin kunskap och sitt goda samarbete med näringslivet, säger Madelene Sandström, VD för KK-stiftelsen.

Syftet är att bygga upp en stark forskningsmiljö som ska stötta svensk industri i att ta fram och utveckla framtidens produkt-tjänstelösningar som ska vara hållbara och skapa kundvärde.

– Vi jobbar med frågor som berör innovativ produktutveckling, hållbarhet, förändringsförmåga och beslutsstöd, säger Tobias Larsson, professor i maskinteknik vid BTH och föreståndare för den nya forskningsmiljön.

Fakta om projektet:
De som medverkar i forskningsmiljön är, förutom BTH och KK-stiftelsen, även Aura Light International, Avalon Innovation, Dynapac Compaction Equipment, Holje International Group, Tetra Pak Packaging Solutions AB, GKN Aerospace Engine Systems och Volvo Construction Equipment.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera