Artikel från Linnéuniversitetet
12 april 2013

Homofobi slår igenom på arbetsmarknaden

Allmänhetens negativa attityder gör att homosexuella riskerar att missgynnas på arbetsmarknaden. Det visar en ny studie som gjorts av forskare vid Linnéuniversitetet.

Forskargruppen har byggt vidare på sina tidigare studier som visar att homosexuella missgynnas på arbetsmarknaden genom att använda sig av de attitydmått som Statens Folkhälsoinstitut tagit fram och som visar allmänhetens attityder gentemot homosexuella, län för län.

– Det finns alltid en diskussion om de skillnader i utfall vi ser kan förklaras med diskriminering, eller om det finns andra orsaker, säger professor Mats Hammarstedt. Genom denna och tidigare studier kan vi dock se att attityder samvarierar med homosexuellas position på arbetsmarknaden.

– Det är tänkbart att de som anställer tar hänsyn till medarbetares och kunders attityder, så även om de själva inte har negativa attityder blir resultatet likväl negativt för den enskilde, berättar han. I de län som i Folhälsoinstitutets studie visar på hög grad av negativa attityder, ser vi lägre grad av sysselsättning och lägre inkomst hos homosexuella, framför allt hos männen, avslutar professor Hammarstedt.

Studien, med titeln Sexual prejudice and labor market outcomes of gays and lesbians, är gjord av Mats Hammarstedt, Lina Aldén (fd. Andersson) och Ali Ahmed.

Läs mer om Mats Hammarstedt: http://lnu.se/lnuc/linnaeus-university-centre-for-labour-market-and-discrimination-studies/personal/mats-hammarstedt
Läs mer om Lina Aldén: http://lnu.se/lnuc/linnaeus-university-centre-for-labour-market-and-discrimination-studies/personal/lina-andersson

Mats Hammarstedt är forskningsledare för en av Linnéuniversitetets spetsforskningsgrupper Linnaeus University Centre for labor market and discrimination studies. Läs mer om gruppen: http://lnu.se/lnuc/Linnaeus-University-Centre-for-Labour-Market-and-Discrimination-Studies

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera