11 april 2013

Nytt verktyg ger effektivare produktutveckling

Ett enkelt instrument som snabbt tar temperaturen på produktutvecklingsprojekt. Och som ger möjlighet att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle. Det är PD Watch, ett helt nytt verktyg som kommer att hjälpa svensk industri till effektivare produktutveckling.

För alla framgångsrika företag är det en självklarhet att förbättra och effektivisera sin verksamhet. Att det idag inte finns någon bra metod för att ta pulsen på produktutvecklingsprojekt är ett problem. Därför har SICS Västerås och Karolinska Institutet inlett ett samarbete för att ta fram PD Watch, ett verktyg som kan komma till nytta för hela den svenska varuproducerande industrin.
ABB är med i projektet som testpilot och just nu testar utvecklare inom Robotics PD Watch i skarpt läge.

– Framgångsrika produktutvecklingsprojekt är en nyckel till vår konkurrenskraft: det är resultaten av den produktutveckling vi gör idag som skapar morgondagens försäljning. PD Watch möjliggör proaktiva åtgärder under projektens gång och ger oss sedan snabb feedback på de förbättringar vi genomför, säger Staffan Elving, ABB Robotics.

PD Watch är utformad som en webbaserad enkät. Den fylls i på bara 40 sekunder och besvaras en gång i veckan av deltagarna i ett utvecklingsprojekt. Indikatorerna i enkäten är de faktorer som gör produktutvecklingsprojekt framgångsrika.

– Genom att utgå från framgångsfaktorer blir fokus på det som verkligen påverkar resultatet. Hur hög är din arbetsbelastning? Hur tydliga är projektmålen? Det är exempel på betydelsefulla temperaturmätare i produktutvecklingsprojekt, säger Stefan Cedergren, projektledare på SICS Västerås.

Snabb att fylla i, snabb feedback till projektgrupp

– Kunskap är pengar, men inom produktutveckling är kopplingen idag svag mellan vad som är viktigt och vad som faktiskt mäts. Fokus riktas på satsade resurser och på resultat, men inte alls på de faktorer som möjliggör resultatet, säger Stefan Cedergren.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera