Artikel från RISE Research Institutes of Sweden

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 april 2013

Nytt molninstitut i Skåne ska lyfta svensk mobilindustri

Allt fler branscher som energi-, hälso-, gruv- och fordonsindustrin inser vilka möjligheter mobiltekniken erbjuder. Ericsson räknar med att det redan år 2020 kommer finnas 50 miljarder uppkopplade enheter. Därför har Lunds universitet, mobilbranschen genom Sony Mobile och Region Skåne gått samman för att bilda ett nytt forskningsinstitut: Mobile and Pervasive Computing Institute at Lunds University, MAPCI.

Runt Lund och Malmö finns Mobile Heights, ett mobilkluster vars medlemmar representerar drygt 7000 högt kvalificerade anställda och en sällsynt bredd på företag. Utöver medlemsföretagen omfattar klustret också affärsstöd till innovativa uppstartsbolag och världsledande forskning inom hårdvara (System Design on Silicon, SOS), mjukvara (Embedded Applications Software Engineering, EASE) och applikationer (Network for Mobile Services & Applications, NMSA) vid Lunds universitet, Blekinge Tekniska högskola och Malmö högskola.

Den här forskningsbasen kompletteras nu med ett institut för så kallad distribuerad molnteknologi vilket är ett nytt teknikområde som smälter samman kommunikation och mjukvara. Det är teknik som denna som kommer att möjliggöra 50 miljarder uppkopplade enheter och nästa generations digitala tjänster såsom musik, nyheter, film och spel.

– MAPCI representerar en ny aktör i södra Sveriges forsknings- och innovationsmiljö och bryter ny mark vad gäller såväl tekniskt område som arbetsmodell, säger Björn Ekelund, forsknings- och innovationsdirektör på ST-Ericsson och tillförordnad institutsdirektör, och fortsätter:

–Jag är imponerad över den kraft som akademi, näringsliv och region tillsammans kan utgöra när de prestigelöst och framsynt samlas i en gemensam satsning. Att vi lyckats definiera och finansiera institutet på ett fåtal månader gör mig mycket optimistisk om institutets framtida roll för både industrin och akademin.

MAPCI kommer att ha en kompletterande och överbryggande roll för de tre existerande forskningscentrumen och får också ett uttalat uppdrag som länk mellan akademi och näringsliv. Det blir en del av Lunds universitet men placeras geografiskt i samma kvarter som Sony Mobile, Ericsson och ST-Ericsson i Lund. Där kommer också Mobile Heights och Mobile Heights Business Center att finnas och erbjuda stöd, lokaler och aktiviteter för såväl etablerade som nystartade företag och bli en öppen samlingsplats för mobilbranschen.

Grundarna har för avsikt att gemensamt tillgängliggöra minst 100 miljoner kronor över en tioårsperiod som grundfinansiering för MAPCI. Svenska och internationella forskningsanslag ska därutöver komplettera finansieringen via olika projekt. MAPCI är ett tydligt exempel på hur mobilbranschen arbetar för att konkretisera den nationella innovationsstrategin.SICS och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP, finns redan i Lund och ser starka synergier med MAPCI. De har därför valt att ansluta sig som partners och undersöker en samlokalisering.MAPCI invigs före sommaren i närvaro av grundarna, partners och hundratalet inbjudna representanter för akademi, industri inom områden som sjukvård, transport, fordon, gruvor, skog, hälsa, logistik och media samt offentliga aktörer. Det finns idag knappast någon samhällsfunktion, bransch eller industri som är eller förblir opåverkad av mobilteknologi

– Sony är mycket glada att se såväl Lunds universitet som Region Skåne sluta upp kring bildandet av institutet. Sony sätter ett stort värde på Lunds starka och dynamiska mobila ekosystem och ser fram emot den roll institutet kan komma att spela för Sonys utvecklings, innovations- och konkurrenskraft framöver, säger Bengt-Arne Molin, platschef Sony Mobile.

– Med vår starka ställning och världsledande forskning kan Lunds universitet, särskilt med sin tekniska högskola, LTH, bidra till att vara en tillväxtmotor i samhället. Tillsammans med Region Skåne och Sony kan vi hitta nya lösningar som kommer till nytta för både näringsliv och akademi. I dagens globala samhälle med hård konkurrens måste flera aktörer samarbeta för att kunna lösa de utmaningar vi står inför, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

– Institutet bygger vidare på den mobilrelaterade forskning av världsklass som redan finns på LTH.  Med institutets tekniska inriktning kommer det att bryta ny teknisk mark och flytta fram forskningsfronten inom såväl programvara som kommunikation och dessutom göra den tillgänglig för näringslivet på ett sätt som inte är möjligt i mer traditionella modeller, säger Anders Axelsson, rektor för Lunds Tekniska Högskola, LTH.

– Region Skåne ser med stor tillförsikt hur regionen, akademin och näringslivet kan åstadkomma stora ting då man samlas kring en gemensam agenda. Jag är mycket optimistisk inför vad institutet kan betyda både vad gäller regionens existerande företag och nyetableringar, så att Skåne kan bli Europas mest innovativa region till 2020, säger Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande.

– Inom Mobile Heights-sfären finns redan tre forskningscenter som idag bidrar starkt till det mobila ekosystemet. Institutets tekniska område är banbrytande men baserar sig också på dessa tre centers världsledande forskning. Med institutet bygger vi alltså nu en ny och annorlunda våning i denna kunskapsbyggnad vilket ger nya möjligheter för regionen, våra medlemmar och nya spännande företag, säger Mats Ekstrand, VD Mobile Heights.

– SICS har med sin närvaro i Lund starka synergier med institutet inom såväl internet-of-things, säkerhet som kommunikation och ser fram emot ett mycket nära samarbete och en samlokalisering. Som institutionspartner ges SICS en grund för fortsatt expansion och nyrekrytering av fast personal i Lund, säger Christer Norström, VD SICS Swedish ICT.

– Det nya initiativet ger regionen och Sverige en kompletterande kraftsamling på IKT-området och ger ytterligare möjligheter för samverkan och utveckling. Denna satsning ger oss möjligheter att utvecklas på detta spännande och strategiska viktiga område. SP har en stark och växande närvaro i Lund. Det är viktigt att ta hand om den kompetens som finns inom i regionen, och vi är mycket positiva, säger Maria Khorsand, VD och koncernchef på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera