Artikel från Linnéuniversitetet
5 april 2013

Kombinerad träning främjar god läsutveckling

Dagens samhälle ställer stora krav på läs- och skrivfärdigheter. En utmaning för såväl forskare som lärare är att utveckla, sprida och testa metoder som kan hjälpa elever utveckla en god läsförmåga. Linda Fälth vid Linnéuniversitetet analyserar i sin avhandlig hur interventionsåtgärder påverkar utvecklingen hos elever med läs- och skrivsvårigheter både ur ett kvantitativt och kvalitativt perspektiv.

Det empiriska materialet består av två studier som handlar om att finna lämpliga åtgärder för elever som har det svårt med sin läsning. Deltagarna i studierna går i grundskolans tidigare år. I studierna ingår datorbaserade träningsmetoder med komponenter som enligt tidigare forskning visat sig vara viktiga vid läsning. I avhandlingen jämförs vilka effekter olika åtgärder har på elevernas läsförmåga både på kort- och lång sikt.

Ett viktigt resultat från avhandlingen är att kombinerad träning visade sig vara effektiv både på kort sikt och på lång sikt. I avhandlingens ena studie visar resultaten att en intervention som kombinerar fonologisk träning med läsförståelseträning är signifikant mer effektiv än ordinarie specialundervisning, men också mer effektiv än respektive träningsprogram var för sig. De positiva resultaten från gruppen som fick den kombinerade träningen förstärks av att det i den gruppen inte återfinns lika många elever som efter avslutad intervention fortfarande är i behov av specialundervisning i svenska.

Avhandlingen “The use of interventions for promoting reading devolpment among struggling readers” kan beställas från lupress@lnu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera