Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 april 2013

Maskinen som målar med dina känslor

Är du upphetsad? Metaphone är maskinen som fångar in dina känslor och målar en tavla av dem. Att använda biodata för att interagera med tekniken och kommunicera människor emellan är ett område som blir allt hetare.

– Så här fungerar Metaphone: Användaren har en boll av vax i handen som kommunicerar trådlöst med Metaphone. Bollen samlar via biosensorer in biodata, som hjärtrytm, kroppsrörelser och hudkonduktans. Metaphone ritar sedan en bild utifrån detta, säger Vygandas Simbelis, forskare vid avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign på KTH.

Biodatat, som hudkonduktans, är alltså parametrar som beskriver fysiologiska reaktioner. Om det händer något som en person tycker är speciellt överraskande, roligt eller skrämmande så kommer det att fångas upp av biosensorerna. Upplevda känslor omvandlas alltså till konst.

– Vi använder oss av fem färger. Grön, blå och svart speglar upphetsning, det som på engelska heter arousal. Gult och rött är kopplade till hjärtfrekvens, säger Vygandas Simbelis.

Han fortsätter med att berätta att Metaphone är ett konstnärligt forskningsprojekt, och att han utför konstnärlig forskning i en teknisk miljö. Skillnaden mot det arbete som utförs vid konstskolor är att där finns det större möjlighet till improvisation medan det på ett tekniskt universitet är mer kontrollerad forskning.

– Det är själva interaktionen som är en av de viktigaste faktorerna med Metaphone. Att ta reda på varför folk vill använda Metaphone. Utröna hur människor kan dela med sig av sin inre värld till andra, hur de gör det och hur människor själv kan betrakta sitt inre, säger Vygandas Simbelis.

Han lägger till att han och KTH-forskarkollegan Anders Lundström på en utställning på Digital Art Center i Kista norr om Stockholm för några veckor sedan lade till en dimension till: Ljud. Genom att använda ljud, det vill säga att det biosensorna plockas upp avges som något hörbart, bildas ytterligare en interaktionsloop vid sidan av det visuella och där personen som använder Metaphone kan påverkas av den samma.

Vygandas Simbelis tror att användandet av biodata har en given plats i morgondagens eletronik och maskiner. Frågan han jobbar med är hur det ska gå till.

– Det här är en självklart del av framtida, så kallade artefakter. Alltså själva principen, att dela med sig av biodata. Jag gör ingen skillnad på prylar. Det spelar ingen roll om det handlar om stora maskiner eller små smartphones. Interaktionen finns där, säger Vygandas Simbelis.

Samma sak gäller kommunikationen, både mellan maskin och människa och människor emellan. Det för tankarna till dagens flitiga användande av sociala medier. Vill människor verkligen visa upp sig på det här sättet?

– Nästa steg i forskningsprojektet är användarstudier. Jag söker bland annat ta reda på hur människor känner inför att bli ihopkopplade med denna maskin, samt hur de känner inför att dela med sig av sina känslor, säger Vygandas Simbelis.

En sak är i alla fall säker. Det finns ett antal människor som är beredda att låta Metaphone måla tavlor av deras känslor. Tavlor som de sedan kommer att vilja hänga upp någonstans, och på det sättet dela med sig av sina känslor.
 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera