Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2013

PCB kan öka risken för försämrad hjärtfunktion

Det finns ett samband mellan höga nivåer av PCB:er och hjärtats förmåga att pumpa blod. Studien från forskargruppen vid Uppsala universitet är en i raden som visar på hälsorisker med PCB:er.

PCB (polyklorerande bifenyler) är en grupp miljögifter som förbjöds för snart 20 år sedan. Men eftersom dessa ackumuleras i näringskedjan, och stannar mycket länge i människans kropp finns höga halter hos en majoritet av befolkningen i Sverige och de flesta andra industriländer.

Höga halter av PCB:er har tidigare visat sig vara förknippade med riskfaktorer för hjärtproblem, såsom fetma, diabetes och högt blodtryck. Forskargruppen vid Uppsala universitet har tidigare kunnat påvisa samband mellan miljögifter och åderförkalkning respektive stroke. Nu har de i samma stora datamaterial undersökt om detsamma gäller dålig hjärtfunktion och kan nu visa att så är fallet.

Den så kallade PIVUS-studien omfattar drygt 1 000 stycken 70-åringar i Uppsala som följts under en längre tid. Forskarna undersökte sambandet mellan 21 olika miljögifter i plasma från patienterna och hjärtats funktion mättes med ultraljud. Resultaten visar samband mellan höga nivåer av en rad PCB:er och försämrad funktion i hjärtats pumpförmåga. Två andra PCB:er var förknippade med försämring i hjärtats förmåga att fylla på sig med blod.

Resultaten gäller oberoende av faktorer som bland annat kön, rökning, diabetes, högt blodtryck och fetma. Personer som haft hjärtinfarkt eller förmaksflimmer exkluderades från studien.

– Vår slutsats är att det verkar finnas ett samband mellan PCB:er och hjärtats funktion, vilket tyder på ett miljögifter kan ha betydelse för utveckling av hjärtproblem, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala Universitet.

Han har gjort studien tillsammans med Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, och läkaren Ylva Sjöberg Lind vid universitetssjukhuset i Linköping.

För att förstå de bakomliggande mekanismerna behövs mer forskning i form av laboratoriestudier.

Studien ingår i den så kallade PIVUS-studien vid Uppsala universitet och har finansierats av  Formas och VR.

Referens: Lind, Y:S., et al., Circulating levels of persistent organic pollutants (POPs) are associated with left ventricular systolic and diastolic dysfunction in the elderly. Environ. Res. (2013), http://dx.doi.org/10/1016)j.envres.2013.02.007

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera