Artikel från VINNOVA

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 mars 2013

Från generator i vågkraftverk till realtidsmätning av röntgenstrålning

En ny form av generator till vågkraftverk, ny teknik för framställning av rödfärgspigment med gruvavfall som råvara och realtidsmätning av röntgenstrålning inom sjukvården. Det är några av de projekt som VINNOVA nu stödjer genom programmet Forska&Väx som riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Innovationsförmågan och konkurrenskraften hos små och medelstora företag är avgörande för att skapa tillväxt och förnyelse av svenskt näringsliv. VINNOVA finansierar genom programmet Forska&Väx forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden. Majoriteten av projektresultaten har tillämpning inom viktiga näringsgrenar i Sverige.

Sammanlagt får 59 projekt dela på 66 miljoner kronor i finansiering.
Bland de projekt som finansieras finns bland annat ferritmagnetbaserad generator för serieproduktion av vågkraftverk och utveckling av ett industriellt positioneringssystem för ökad konkurrenskraft och säkerhet inom gruvindustrin. Ett annat projekt är teknik för framställning av rödfärgspigment med historiskt gruvavfall som råvara.

Inom hälsoområdet ges exempelvis finansiering till utveckling av intelligent bildanalys för diagnostiskt stöd vid avancerad bröst- och prostatacancer och till teknik för realtidsmätning av röntgenstrålning för patienter och sjukvårdsanställda.

Inom transportområdet ges bland annat stöd för motorstyrning på fartyg för bättre stabilitet i sjön och lägre bränsleförbrukning.
 
De 59 projekt som föreslås få finansiering är:

Acousort AB, Skåne län, 500 000 kr, Instrument som utnyttjar ljudvågor för snabb och automatiserad tvätt och sortering av celler.
Aerosol Scandinavia AB, Stockholms län, 500 000 kr, Verktygslåda för utveckling av en ny generation vattenbaserade sprayfärger.
Airec AB, Skåne län, 500 000 kr, Verifiering av 40 % energibesparing med ny värmeväxlarteknik i kyldiskar.
Airwatergreen AB, Uppsala län, 500 000 kr, Ny kondenseringsteknologi med potential att sätta en global standard för fuktkontroll inomhus.
Akron-Maskiner AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Förstudie av nya kostnadseffektiva lösningar för spannmålstorkar.
Albireo AB, Västra Götalands län, 3 500 000 kr, Specialiserad formulering för behandling av svårartade leversjukdomar
Alfdex AB, Skåne län, 180 000 kr, Vevhusgasseparator för dieselmotorer mindre än 8 liter
Alnarp Cleanwater Technology AB, Skåne län, 350 000 kr, Verifiering av biologiskt avloppsreningssystems förmåga att bryta ned läkemedelsrester.
Axiomatics AB, Stockholms län, 1 000 000 kr, Dynamisk och exakt behörighetsstyrning för IT-applikationer.
BioActive Polymers in Lund AB, Skåne län, 2 603 900 kr, Unikt sprayplåster för att förhindra sammanväxningar efter kirurgi.
Bioglan AB, Skåne län, 500 000 kr, Unik, miljövänlig och mild hudkräm för behandling av torr hud.
Biolin Scientific AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Metod för optimerad utveckling av rengöringsmedel.
Bitsquid AB, Stockholms län, 500 000 kr, Snabbare och mer kostnadseffektiv filmproduktion för spel- och filmindustrin.
Brogren Industries AB, Västra Götalands län, 3 023 000 kr, Geometristabilitet genom formsimulering av värmepåverkande processer i metalliska material.
Cinode AB, Stockholms län, 962 800 kr, En internetbaserad nätverksplattform som underlättar resurs- och kompetenshantering i och mellan organisationer.
Ekomarine Paint AB, Södermanlands län, 1 090 000 kr, Effektiv båtbottenfärg helt utan negativa miljökonsekvenser.
Envic-Sense AB, Västmanlands län, 500 000 kr, Utveckling av ny teknik för provtagning av luft utan filter.
Euroling AB, Stockholms län, 2 475 110 kr, Personliga medarbetarportaler genom data mining av relationer mellan individer och information.
EXINI Diagnostics AB, Skåne län, 223 000 kr, Intelligent bildanalys för diagnostiskt stöd vid avancerad bröst- och prostatacancer.
Expander System Sweden AB, Östergötlands län, 500 000 kr, Ledaxellösning som förenklar reparationer ombord på fartyg.
Fingerprint Cards AB, Västra Götalands län, 410 000 kr, Verifiering av ny mätmetod för förbättrad säkerhet i fingeravtryckssensorer.
FRAKTJAKT AB, Jönköpings län, 500 000 kr, Effektivare frakthantering till företagskunder.
Fröjel Strings AB, Stockholms län, 354 620 kr, Högautomatiserad maskin för precisionstillverkning av strängar till musikinstrument.
Genovis AB, Skåne län, 1 575 000 kr, Nanopartiklar i rörelse fungerar som kontrastmedel i medicinskt ultraljud.
Gipeco  AB, Jönköpings län, 400 000 kr, Förstudie för att utveckla gröna kemikalier av förnyelsebara råvaror.
IMEX AB, Skåne län, 392 500 kr, Metod för att upptäcka kvalitetsförsämrande ytföroreningar innan lackering, limning eller fogning.
Immunicum AB, Västra Götalands län, 470 000 kr, Verifiering av ny metod för terapeutiskt cancervaccin.
In Vitro Plant-Tech AB, Skåne län, 500 000 kr, Hållbar produktion av växtråvara och cellkulturer från medicinalväxter.
Inertial Sensing One AB, Stockholms län, 1 817 630 kr, Robust gyrosystem för effektivare borrhålsmätning.
Jonsac AB, Västra Götalands län, 499 525 kr, Komposterbara matavfallspåsar som inte läcker.
Kopparbergs Pigment AB, Östergötlands län, 582 000 kr, Teknik för tillvaratagande av historiskt gruvavfall som råvara vid framställning av rödfärgspigment.
Löt Gårdsmejeri AB, Östergötlands län, 321 000 kr, Biprodukt från smörproduktion med medicinska egenskaper.
Mobilaris AB, Stockholms län, 1 740 000 kr, Positionssystem för ökad säkerhet och effektivitet i gruvor.
MTO SÄKERHET 2010 AB, Stockholms län, 500 000 kr, Nästa generations metodik för ökad säkerhet.
Nanologica AB, Stockholms län, 2 725 000 kr, Kontinuerlig process för storskalig syntes av porösa silikagelpartiklar.
Nattaro Labs AB, Skåne län, 1 879 400 kr, Doftfälla och saneringssystem för vägglöss. NCOMVA AB, Skåne län, 450 000 kr, Världsledande statistikvisualisering med storytelling för Öppna Data ger nya möjligheter för morgondagens marknadsanalytiker.
Nordic Biomarker AB, Västerbottens län, 1 785 000 kr, Ny diagnostik av blödningssjukdomar. OSS-Q AB, Uppsala län, 500 000 kr, Den första bioaktiva metoden för skallfixation efter öppna hjärnkirurgier.
Qlucore AB, Skåne län, 2 348 000 kr, Programvara för interaktiv och visuell analys av den nya generationens genetiska sekvensdata.
Q-TAGG R&D AB, Västmanlands län, 1 561 780 kr, Motorstyrning på fartyg för bättre stabilitet i sjön och lägre bränsleförbrukning.
Recondoil Sweden AB, Jämtlands län, 1 444 000 kr, Oljereningsteknik för minskad förbrukning av fartygsbränsle och marin smörjolja.
Rimaster Electrosystem AB, Östergötlands län, 1 195 750 kr, PowCAN – intelligent säkringsmodul för tyngre fordon.
Scientific Solutions Scandinavia holding AB, Stockholms län, 500 000 kr, Optimering av kundanpassade beslutsstöd inom läkemedelsbranschen.
Scint-X AB, Stockholms län, 2 700 000 kr, Stora röntgenbilder med hög skärpa.
Sciss AB, Stockholms län, 2 286 800 kr, Fjärrstyrd datavisualisering — ett nytt verktyg för att dagsaktuell miljö- och klimatdata från NASA ska nå en bredare publik.
Seabased Industry AB, Uppsala län, 2 992 000 kr, Ferritmagnetbaserad generator för serieproduktion av vågkraftverk.
SHT Smart High-Tech AB, Västra Götalands län, 1 444 000 kr, Högpresterande och kostnadseffektivt material för bortledning av värme i elektroniksystem.
Simris Alg AB, Skåne län, 463 610 kr, Nya näringsberikade hälsodrycker.
Skandinaviska Ortopedtekniska Laboratoriet AB, Kronobergs län, 291 000 kr, Lätta och robusta leder av kompositmaterial anpassade för hjälpmedel som mekaniskt påverkar rörelseapparaten.
Toleranzia AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Unik behandling för den svåra autoimmuna sjukdomen Myastenia Gravis.
Truckcam AB, Västra Götalands län, 500 000 kr, Värmningsteknik för energibesparing och noggrannhet vid inställning av tunga fordons hjulvinklar.
Truly Translational Sweden AB, Skåne län, 465 000 kr, Förbättrad förutsägbarhet vid dosering av läkemedel med hjälp av låggradig inflammationsmodell.
Unfors RaySafe AB, Västra Götalands län, 3 121 660 kr, Realtidsmätning av röntgenstrålning för patienter och sjukvårdsanställda.
Drivec AB, Skåne län, 486 620 kr, Sparsam körning med arbetsmaskiner ger bättre bränsleekonomi och högre effektivitet.
Vesta SI Europe AB, Västernorrlands län, 470 000 kr, Process för framställning av högrent kiselnitridmaterial till låg kostnad.
Viametrics AB, Västra Götalands län, 2 922 400 kr, Intelligent videosensor för analys av kundbeteenden i detaljhandeln.
Vidispine AB, Stockholms län, 2 262 684 kr, Analys, sökning och spårning av föremål i videomaterial.
Visage Technologies AB, Östergötlands län, 500 000 kr, Nästa generations teknik för följning av ansiktsrörelser.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera