Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2013

Värdet av kommunikation svårt att mäta

Att kommunikation påverkar organisationers effektivitet och förmåga att nå mål är klarlagt. Däremot är det svårt att mäta vilket värde kommunikationen har i pengar. Bättre metoder behöver utvecklas för att kunna svara på hur mycket organisationen får tillbaka per satsad krona. Det konstaterar forskare vid Mittuniversitetet.

Det finns ett kunskapsglapp mellan vad kommunikation bidrar med och hur man mäter kommunikativa insatser. Mätmetoder finns, men forskningen är begränsad och inte anpassad till svenska förhållanden. Med effektiva mätmetoder kan organisationer bättre utnyttja värdet av kommunikationen.

Forskarna Catrin Johansson och Jonas Olsson vid Mittuniversitetet har kartlagt tidigare forskning kring investeringsvärdet av kommunikation. De har också intervjuat kommunikationschefer och kommunikationsansvariga på Trafikverket för att ta reda på hur de ser på värdet av kommunikation och mätning av kommunikationens värde. Resultatet visar att det finns behov av användbara metoder för att mäta det värde kommunikationen skapar.

– Framförallt är det viktigt att mäta mer mottagarorienterat. Man behöver undersöka hur olika målgrupper påverkas av en kommunikationsinsats, säger forskningsledaren Catrin Johansson.

Att mäta värdet är särskilt relevant eftersom kommunikatörer i dag ofta arbetar på strategisk nivå, som en del av en ledningsgrupp.

– De måste kunna svara på vad de kan bidra med till verksamheten och vilken budget som behövs för att bedriva arbetet, säger Catrin Johansson.

Att mäta pressklipp är viktigt så länge organisationen anser att dessa typer av mätningar skapar en bra bild av aktiviteterna. Forskningen visar att det är viktigt att inte stanna där.

– Det behövs också en modell som kan visa på någon form av Return on investment, ROI, säger Jonas Olsson.

Forskning om värdet av kommunikation kopplat till offentlig verksamhet är eftersatt, enligt forskarna. Det är därför relevant att bedriva ytterligare forskning inom området ”värdet av kommunikation i offentlig verksamhet” och hur värdet ska kopplas till ekonomiska nyckeltal. 
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera