Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 mars 2013

Bältesanvändning hos yrkeschaufförer har ökat

2012 visar VTI:s mätningar att nästan 98 procent av förare och framsätespassagerare i personbil använder bälte. Lägst bältesanvändning har unga manliga förare (81%). För taxichaufförer är nivån rekordhög, drygt 95 procent, och även förare av tunga fordon använder bilbältet i större utsträckning än tidigare, även om denna andel ligger betydligt lägre (60%).

VTI:s mätningar 2012 visar att nästan 98 procent av förare och framsätespassagerare i personbil använder bälte. Lägst bältesanvändning har unga manliga förare (81%). För taxichaufförer är nivån rekordhög, drygt 95 procent, och även förare av tunga fordon använder bilbältet i större utsträckning än tidigare, även om denna andel ligger betydligt lägre (60%).

VTI har observerat bilbältesanvändningen i ett antal mellansvenska städer sedan 1983. Observationerna år 2012 gjordes under sammanlagt ett tiotal dagar i augusti–september, ungefär ett dygn per mätpunkt. Sammanlagt observerades drygt 59 300 personbilar, drygt 1 200 taxibilar samt cirka 8 100 övriga bilar.

Redan i mätseriens början använde 84–86 procent av förare och framsätes-passagerare bälte. År 2012 är nivåerna på nästan 98 procent. Enligt de senaste observationerna är cirka 87 procent av alla vuxna baksätespassagerare bältade, vilket är den högst uppmätta andelen hittills. I baksätet har barnen alltid haft en betydligt högre bältesanvändning än de vuxna, vilket gäller även 2012 då nästan 97 procent av barnen i baksätet var bältade.

Från och med 1994 års observationer ingår också ett delprojekt där förarnas bältesanvändning kopplas till förarnas kön och ålder. Den lägsta användningen 2012 har unga (18–25 år) manliga förare, 81 procent, vilket dock är två procentenheter högre än året innan.

Sedan 1995 observeras taxiförares bältesanvändning på samtliga mätplatser. Från och med 1 oktober 1999 åläggs även taxiförare att använda bilbälte, sedan dess har bältesanvändningen bland taxiförare ökat kontinuerligt och 90-procentsnivån nåddes redan 2006. År 2012 är nivån rekordhög, drygt 95 procent, det vill säga en nästan lika hög nivå som bland förarna av personbilar.

År 1996 observerade VTI för första gången bältesanvändningen även i tunga fordon. I de tyngsta fordonen, med eller utan släp, var endast ca 5–7 procent av alla förare bältade 1999. År 2012 har andelen bältade förare i dessa fordon ökat till cirka 60 procent.

VTI notat 7-2013

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera