Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2013

Ny teknikplattform vid Scilifelab i Uppsala

Ett avancerat chip med vars hjälp man snabbt och med extremt hög känslighet kan mäta 92 olika tumörproteiner från 92 olika patienter finns nu vid Scilifelab i Uppsala. Den nya tekniken kommer att vara en viktig resurs för forskare och företag som utvecklar diagnostik för olika sjukdomar.

–I första steget kommer tekniken framför allt att kunna användas för studier inom tumörbiologi och cancer, men under våren utökas den med ett chip för hjärtkärlområdet. Vi planerar också att sen komplettera med motsvarande för exempelvis inflammatoriska sjukdomar och diabetes, säger Agneta Siegbahn, professor och chef för UCR-laboratoriet och den nya plattformen.

Satsningen på denna Clinical Proteomic Facility inom Scilifelab görs i samarbete med det internationellt erkända och ackrediterade laboratoriet vid Uppsala Clinical Research Center (UCR), som är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Genom att kombinera detta avancerade molekylärbiologiska forskningsverktyg med vanan att hantera mycket stora provmängder blir resursen mycket effektiv.

Fördelen med det nya analysverktyget är att det mäter många biomarkörer, d.v.s. proteiner, snabbt med mycket hög känslighet och specificitet. Man kan alltså hitta mycket låga koncentrationer av ett sjukdomsrelaterat protein i blod eller plasma från många patienter samtidigt. Även enskilda proteiner kan studeras.

– En viktig fördel är också att det räcker med mycket små volymer vätska för analysen, endast någon droppe jämfört med någon milliliter med andra vanliga tekniker, säger Agneta Siegbahn.

Tekniken kommer nu att komma forskare i hela landet till godo till låg kostnad. Intresset för proteiner som biomarkörer för sjukdomar är stort eftersom de kan användas för att utveckla metoder för att ställa diagnos långt innan vävnader förstörts av sjukdomar som t ex Alzheimers eller cancer.

Analyserna kan göras på alla sorters kroppsvätskor såsom blod, plasma, ryggradsvätska och andra biologiska material såsom celler och vävnader.

– Vi kommer även att ge råd om experimentdesign och analys av statistiska data, säger Masood Kamali-Moghaddam vid Scilifelab, Uppsala universitet.

Anläggningen ligger i anslutning till UCR vid Akademiska sjukhuset. Mer info.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera