18 mars 2013

Ökad akademisk samverkan mellan svenska och afrikanska forskare

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att stödja Stellenbosch Institute for Advanced Study, STIAS, i Sydafrika med 25 miljoner kronor respektive 11 miljoner kronor vardera under en femårsperiod. – STIAS stärker förutsättningarna för att bedriva framstående forskning på den afrikanska kontinenten, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond har beslutat att stödja Stellenbosch Institute for Advanced Study, STIAS, i Sydafrika med 25 miljoner kronor respektive 11 miljoner kronor vardera under en femårsperiod.

– Vi hoppas att anslagen kommer att bidra till den vetenskapliga utvecklingen i Afrika och stimulera till ytterligare samarbeten mellan svenska och afrikanska forskare. Det är också ett stöd för utveckling av nästa generations akademiska ledare i Afrika, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

STIAS är ett internationellt forskningsinstitut och en arena för idéutbyte om vetenskap och samhälle för forskare inom alla discipliner, inklusive de experimentella. Institutet vill bland annat bidra med hållbara lösningar på de utmaningar som den afrikanska kontinenten står inför.
Den nu beslutade satsningen består dels av långsiktiga forskningsprogram, fokuserade på afrikanska frågeställningar där afrikanska och svenska forskare samverkar, dels av stöd till forskarutbildning och utveckling av framtida akademiska ledare i Afrika.

– STIAS stärker förutsättningarna för att bedriva framstående forskning på den afrikanska kontinenten. Förebilden är andra institut för avancerade studier, till exempel Princeton och Stanford. Lovande forskare, under den kritiska perioden bortom doktorsexamen och före en professur, erbjuds liksom sina mera avancerade kolleger mycket goda möjligheter att utveckla sina idéer. Vill man bidra till långsiktig akademisk utveckling i Afrika så är det i Sydafrika man ska satsa, säger Göran Blomqvist, vd för Riksbankens Jubileumsfond.

Stellenbosch Institute for Advanced Study har under mer än ett decennium byggts upp med stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond. STIAS är det första forskningsinstitutet av sitt slag i Afrika och redan i dag en framstående internationell organisation på den afrikanska kontinenten.

– Det nya bidraget på totalt 36 miljoner kronor kommer att bidra till att etablera STIAS som en ledande mötesplats inte bara i Afrika, utan för alla världens forskare, konstaterar Göran Sandberg, Stiftelsens verkställande ledamot.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera