Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 mars 2013

Lagra värme och dämpa ljud – med papper

Papper som lagrar värme och papper som dämpar ljud. Det är två resultat från Live Paper, ett framgångsrikt forsknings- och utvecklingsprojekt som drivits vid Mittuniversitetet det senaste året. Projektet har lett till att nya produkter med breda användningsområden har verifierats för kommersiellt bruk.

Live Paper har det senaste året koncentrerat arbetat med att pröva och verifiera fem olika idéer som på olika sätt har koppling till papper. Arbetssättet hos projektet har varit något helt nytt. 

– Det har varit ett experiment för hur vi inom akademin kan driva innovationsarbete och ta forskningsresultat vidare ut på en marknad. Vi ser stora fördelar med arbetssättet eftersom expertkunskapen finns hos oss och i våra nätverk och de företag som varit knutna till projektet kan branscherna, säger Mikael Gulliksson, projektledare.

Ett exempel på konkret resultat som utvecklats i projektets arbete är akustiska displayer – ett pappersmaterial med ljuddämpande egenskaper. Här har projektet verifierat en teknik för att kunna trycka mönster/bilder och skapa en estetisk ljuddämpande produkt av fibermassa. Det har lett till ett nystartat företag, Hysch, som nu tar sig in på marknaden med veporna som kan användas för att ljuddämpa exempelvis offentliga miljöer som hockeyarenor och busstationer.
En vidareutveckling av de akustiska displayerna är ett likande pappersmaterial som fyllts med mikrosfärer eller ett slags ”kylklampar” i mikroformat. Det ger pappret temperaturreglerande egenskaper och kan både absorbera och avge värme (Power Paper). 

– Alla de fem projekt som vi har arbetet med att utveckla har vi hämtat ur vår egen samlade forskningsmiljö och det har varit intressant att arbeta så multidisciplinärt som vi har gjort med exempelvis design, kommunikation, kemi, tryckteknik och optik, säger Mikael Gulliksson.

Till projektet har 15 stora och små företag varit kopplade som bidragit med industriellt stöd, en nödvändighet för projektets framgång. Finansiärer av projektet har varit Länsstyrelsen i Västernorrland och Tillväxtverket. Inom Live Paper hoppas man nu på en fortsättning för att ytterligare ett av delprojekten skall nå marknaden genom medverkande företag.

– Det har också uppstått fem nya lovande produktidéer som vi gärna vill försöka utveckla mot kommersialisering, säger Mikael Gulliksson.
 

För mer information: 
Här hittar du korta filmer som beskriver Live Papers fem olika delprojekt.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera