Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2013

Att rädda Östersjön – en lönsam investering

Det internationella forskarnätverket BalticSTERN har beräknat nyttan och kostnaderna för att minska övergödningen enligt Helsingforskommissionens Aktionsplan för Östersjön. Det är första gången en sådan studie genomförts för alla nio Östersjöländer, och den visar på stora välfärdsvinster ifall Östersjön tillfrisknar.

I dag den 14 mars publicerar BalticSTERN Sekretariatet vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet resultaten i rapporten The Baltic Sea – Our Common Treasure. Economics of Saving the Sea.

Rapporten visar att:

  • Invånarna i Östersjöländerna är villiga att betala 35 miljarder kronor per år för ett friskare hav.
  • Den totala kostnaden för att klara aktionsplanens mål är 21-26 miljarder kronor årligen, beroende på hur åtgärderna fördelas mellan länderna. Den årliga vinsten blir alltså 9 -14 miljarder kronor.
  • Svenskar är totalt villiga att betala 7,5 miljarder kronor per år, att jämföra med kostnader på mindre än 3 miljarder kronor årligen för att nå Sveriges åtagande. Vinsten blir alltså 4,5 miljarder per år.

Det är inte förvånande att Östersjöborna sätter stort värde på de ekosystemtjänster som havet ger, som till exempel fisk, rekreation och inspiration. De flesta har nämligen varit vid havet på sin fritid för att vandra längs stranden, bada eller åka båt. Dessutom har varannan person i studien upplevt effekterna av övergödningen.

– Östersjön är ett av de mest förorenade haven i världen, omgivet av några av de rikaste länderna. Om vi löser miljöproblemen här så kan det bli ett internationellt föredöme. Om inte, kan det bli en ursäkt för andra att inte agera. Det finns tydliga politiska mål, vetenskapliga resultat som visar att nyttan överstiger kostnaderna och stort stöd bland allmänheten. Därför finns inte längre några ursäkter för att inte vidta kraftfulla åtgärder, säger Johan Rockström, ordförande i BalticSTERNs styrgrupp och chef för Stockholm Resilience Centre.

Aktionsplanen för Östersjön (Baltic Sea Action Plan) är en överenskommelse inom HELCOM (Helsingforskommissionen) där samtliga nio Östersjöländer har åtagit sig att minska sina utsläpp av näringsämnen så att en god ekologisk status kan uppnås i Östersjön. Aktionsplanens mål kan uppnås genom åtgärder som minskar närsalts-belastningen från jordbruk och avloppsvatten, till exempel minskad gödsling och förbättrad rening vid avloppsreningsverk.

BalticSTERN är ett forskarnätverk med partners i samtliga länder runt Östersjön. Forskarna kombinerar ekologiska och ekonomiska modeller för att kunna beräkna nyttor och identifiera kostnadseffektiva åtgärder.

Rapporten The Baltic Sea – Our Common Treasure. Economics of Saving the Sea, samt sammanfattningar på svenska och engelska finns tillgängliga på hemsidan: www.stockholmresilience.org/balticstern

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera