Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2013

Läsupplevelser är sinnliga upplevelser

Hur kommer det sig att man som läsare kan få så starka sinnesintryck av skönlitteratur?

Tove Solander, forskare vid Umeå universitet försöker besvara i sin doktorsavhandling, med utgångspunkt i den amerikanska författaren och multimediakonstnären Shelley Jacksons verk.

– Det spännande med Jacksons verk är att de är så sinnliga och konkreta, samtidigt som de experimenterar med språkliga och litterära regler på ett (post)modernistiskt sätt. Jackson försöker närma skrivandet till andra konstarter som bildkonst och performance, genom att framhäva ordet som ting och textens fysiska egenskaper.

Det Tove Solander koncentrerar sig på i sin avhandling är hur Jacksons texter talar till läsarens kropp, ofta genom att handla om kroppar.

– Jag sätter in Jackson i ett sammanhang av kroppslig konst och litteratur med politisk udd, särskilt feministisk och queer.

Tove Solander är intresserad av hur litterära texter fungerar, snarare än vad de betyder, och en av hennes utgångspunkter är därför att litterära skildringar av sinnesintryck också skapar sinnesintryck hos läsaren, därför ägnar hon ett kapitel var åt hur Jackson behandlar de fem sinnena.

– Jag myntar begreppet ”fantomsinnesintryck” för att beskriva de sinnesintryck texter ger upphov till. Liksom fantomsmärtor upplevs i amputerade lemmar, orsakas fantomsinnesintryck av ting som inte är fysiskt närvarande utan frammanade med ord. De är inte bleka kopior av ”riktiga” sinnesintryck utan unika litterära intryck.
– Att använda språket som konstnärligt medium ger möjlighet att skapa starka intryck av fantastiska saker som inte fysiskt existerar. I det ser jag en utopisk politisk potential, avslutar Tove Solander.

Disputationen äger rum fredag den 15 mars, Umeå universitet. Opponent: Sara Danius, professor, institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola. För övrigt nyligen invald i Svenska Akademin.

Länk till avhandlingen “Att skapa sinnen“: Sinnesintryck i Shelley Jacksons verk – “Creating the Senses“: Sensation in the Work of Shelley Jackson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera