Artikel från Blekinge Tekniska Högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 februari 2013

Sydost tar täten inom sjösäkerhet

Sydostinitiativet Baltic Maritime Science Park har utsetts till flaggskepp inom EU:s strategi för Östersjön.

– Detta är en viktig utmärkelse som ytterligare sätter Blekinge och Kalmar på kartan för sitt arbete med sjösäkerhet, säger Daniel Sköld projektledare för Baltic Maritime Science Park.

Baltic Maritime Science Park är ett internationellt kluster inom sjösäkerhet som grundats av Blekinge Tekniska Högskola, Region Blekinge, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Kustbevakningen och Marinen. Klustrets uppgift är att koppla samman myndigheternas behov av säkra lösningar med forskningens utveckling av ny teknik och industrins förmåga att skapa kommersiella produkter och tjänster.

– Då kan vi låta behoven och forskningen leda till fler jobb och nya företag samtidigt som vi bidrar till en bättre och säkrare miljö, säger Daniel Sköld.
EU:s Östersjöstrategi är en gemensam strategi för samtliga EU-stater runt Östersjön. Inom ramen för strategin utses ett antal flaggskeppsprojekt som bedöms vara föregångare för utveckling inom regionen. Flaggskeppsstatus innebär att initiativet lyfts fram som en förebild och att dess resultat sprids brett i hela området.

Internationellt är Blekinge redan en erkänd aktör. 2007 vann man pris av EU:s Regionkommitté i Bryssel för projektet Baltic Master. Projektet samlade 42 partners från sju länder kring Östersjön och hanterade bland annat frågor som oljeskydd, säkra sjötransporter och planering av kust och hav. Fortsättningsprojektet Baltic Master 2 avslutades 2012 och då hade partnerskapet vuxit till närmare 50 aktörer och samtliga Östersjöländer fanns då representerade.

På BTH utvecklade man samtidigt forskningen inom området och etablerade 2009 en nationell tankesmedja där forskare och företagare inom sjösäkerhetsområdet kunde knyta kontakter och utveckla nya idéer tillsammans. Baltic Maritime Science Park ska bygga vidare på allt detta men med ökat fokus på innovationer och företagande.

– Baltic Maritime Science Park är planerat som ett internationellt nätverkskluster där forskare och företagare kring hela Östersjön kan samlas och gemensamt bidra till en dynamisk utveckling. Tillsammans kan vi skapa ett ledande kluster för en global marknad, säger Daniel Sköld.
 
För mer information:http://www.balticsea-region-strategy.eu/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera