Artikel från Högskolan Väst
27 februari 2013

Ny lösning för beröringsfri temperaturmätning

Inom tillverkningsindustrin behöver man ibland mäta temperaturen på ett material utan att röra vid det. Doktoranden Petter Hagqvist på Högskolan Väst har hittat en ny typ av lösning på det här problemet. En patentansökan är inlämnad.

Petter Hagqvist forskar på en tillverkningsmetod kallad robotiserad metalldeponering. Den innebär att detaljer byggs upp genom att smält metalltråd läggs i lager på lager. Temperaturvariationerna under processens gång har stor betydelse för slutresultatet. Men det har saknats en metod för beröringsfri temperaturmätning som fungerar i det här fallet. Petter Hagqvist och hans kollegor prövade om det gick att få information om temperaturen genom att mäta vanligt synligt ljus. Till det använde de en spektrometer.

– Vi gjorde de här mätningarna parallellt med andra mätningar mest för att det var en rolig grej och för att vi tyckte att det borde finnas nån information att hämta, säger Petter Hagqvist.

Det gick att få temperaturinformation, men den blev missvisande framför allt eftersom metallens yta oxiderar under processen. Petter Hagqvist började göra beräkningar för att se om han kunde korrigera mätresultaten. Detta resulterade så småningom i en helt ny metod; spektrometermätning kombinerad med databearbetning för korrigering av resultaten. Metoden är testad i experiment och har visat sig pålitlig. Potentiellt har den breda användningsområden.

– Materialegenskaper påverkas mycket av temperaturhistoriken. Om man har ett snabbt avsvalnande får man ofta härdade material, men det kan också bli sprickor om det härdar för fort, säger Petter Hagqvist.

Med den nya metoden kan man mäta temperatur i situationer där det tidigare varit omöjligt. Den skulle kunna användas för övervakning och styrning av olika sorters svetsprocesser. Andra möjliga tillämpningar är övervakning av förbränning eller stålbearbetning. Ytterligare exempel finns inom elektronikindustrin.

– Här använder man kiselplattor som man behandlar på olika sätt. En variant innebär att man värmer upp dem under väldigt kontrollerade former, säger Petter Hagqvist.

Högskolan Väst arbetar aktivt med att nyttiggöra forskning. Därför har en patentansökan för Petter Hagqvists mätmetod lämnats in via ett bolag bildat för detta och liknande ändamål. Planen är att starta ett samarbete med något företag som kan göra metoden till en lönsam affär. Ett projekt med syfte att hitta samarbetspartners får stöd av Innovationskontor Väst.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera