26 februari 2013

Ny teknik kan minska oljeindustrins miljöpåverkan

Nya tekniker krävs för att oljeraffinaderier ska kunna ställa om till en mer lönsam och miljövänlig verksamhet. Valet av teknik är emellertid inte helt enkelt. Daniella Johansson visar i sin doktorsavhandling att vilket alternativ som är bäst avgörs av priser och styrmedel på en framtida energimarknad.

Produktion av drivmedel drar stora mängder energi och står för ett betydande koldioxidutsläpp. För att klara EU:s mål att minska växthusgaserna med 80-90 procent fram till år 2050, behövs omfattande åtgärder.

Berätta om din forskning!
– Jag började mina studier med att titta på vilka tekniker som används idag och hur mycket man kan minska utsläppen med energieffektivisering och byte av bränsle. Jag fokuserade sedan på tre olika utvecklingsvägar; tillverkning av vätgas från biomassa (skogsråvara), tillverkning av förnybara drivmedel från skogsråvara samt infångning av koldioxid från raffinaderiets skorstenar.

– Alla tre alternativen innebär stora och strategiska investeringar så oljeindustrin måste välja noga, påpekar Daniella.

Räcker det inte med att försöka miljöanpassa den redan befintliga tekniken?
– Resultaten visar att med konventionella tekniker eller tekniker som finns i en nära framtid, kommer man aldrig att nå EU:s 80-procentsmål. Då behövs nya tekniker som koldioxidinfångning och produktion av förnybart bränsle. Problemet är att det ju handlar om jätteinvesteringar och att osäkerheten kring framtidens energimarknad är så stor.

– Därför har jag tittat på en del tänkbara framtidsscenarier. Till exempel gynnas koldioxidinfångning av höga avgifter för utsläpp av koldioxid och produktion av “gröna” drivmedel gynnas i sin tur av låga priser på biomassa, säger Daniella.

Det är många aktörer som vill använda sig av biomassa. Räcker den verkligen till alla? – Det är troligt att skogsråvaran inte kommer att kunna räcka till allt och därför är det viktigt att den används där den är mest resurseffektiv. Att byta oljeprodukter mot produkter från biomassa kräver dessutom mycket stora volymer.

– En av stötestenarna är också hur raffinaderna ska kunna ställa om till nya tekniker och nya bränslen. Man vill gärna få en hållbar produktion, men då behövs nya kunskaper och nya förhållningssätt, avslutar Daniella.

Daniella disputerar den 25 februari 2013. Läs hela avhandlingen: System studies of different CO2 mitigation options in the oil refining industry: Post-combustion CO2 capture and biomass gasification

Läs mer om EU:s klimatmålDen här nyheten kommer från institutionen för energi och miljö

Text och foto: Karin Ljungklint, Chalmers

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera