Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2013

Linnéapostlarna på nya ben

Förra året publicerades den sista av böckerna om Linnéapostlarnas livsverk: The Linneaus Apostles — Global Sciences & Adventures. Böckerna består av apostlarnas egna reseberättelser – detaljerade iakttagelser om växter och djur men också om sociala förhållanden och livsstilar. Lars Hansen, The IK Foundation och ansvarig för The Linneaus Apostles, vill se en fortsättning i deras anda.

– Deras insatser bildade grunden till mycket av vårt vetenskapliga och ekonomiska kunnande. Satsningen The Linneaus Apostles får ses som en etapp, som ska generera nya tankar och kunskaper, säger Lars Hansen.

Lars Hansen befinner sig på språng när jag når honom med frågor via ett e-postmeddelande:
 
Lars Hansen vid The IK Foundation.
Du skriver att ni vill fortsätta apostlarnas arbete att förstå världen, men hur relevanta är deras reseberättelser för dagens samhälle?
“Apostlarnas arbeten genomfördes under ett halvt sekel i närmare sextio länder. Resultaten av deras dokumentationer var naturligtvis av varierande kvalitet men sammanlagt blev deras vetenskapliga insatser unika och föregångare för sin tid. Ett enkelt sätt att se effekten av deras natur- och kulturhistoriska arbeten är att studera indexet. Här återfinns hundratusentals sökord i olika ämnen, en dokumentation från idag svunna landskap och miljöer, vilka utgör, tillsammans med journalerna, samlingar och korrespondens, ett viktigt jämförande material för att förstå förändringar mellan då och nu.”

Skiljer sig apostlarnas arbeten från varandra? “Vi talar om sjutton individer med olika bakgrund och förutsättningar men som genom Linné erhöll en viss standard för hur deras arbeten skulle genomföras. En slags kvalitetssäkring av arbetet, vad de skulle iaktta och rapportera om, och hur de skulle bete sig i olika kulturer. Genom vårt arbete har helt nya sidor av apostlarna som individer kommit fram, sidor som är viktiga att förstå när man använder sig av deras material.”

Sprider apostlarna till alla
RJ är en av finansiärerna i projektet och även en av finansiärerna av ett idéseminarium i Sveriges riksdag 2012. Man ville undersöka möjligheterna att använda materialet för studier inom en större bredd av vetenskapliga ämnen. Man ville också visa vikten av att kombinera empiriska och teoretiska studier, vilket apostlarna, menar Lars Hansen, är ett lysande exempel på.

Seminariet har fått effekt. Historikern Arne Jarrick har utvecklat sitt föredrag om “Economiae” till en artikel som publiceras under 2013, och tack vare ny kunskap om aposteln Pehr Forsskåls skrift om den Borgerliga friheten, har Mathias Klang kunnat koppla ihop frågor inom digital demokrati med tankar och problemställningar som spänner över 300 år.

Dessutom har flera nätverk skapats, mellan vetenskapliga institutioner, privatpersoner, organisationer och näringsliv.

Hur arbetar ni vidare?
“Arbetet fortsätter nu i en global workshop, The IK Workshop Society, som med hjälp av www.iLinnaeus.org gjort närmare 6000 sidor av apostlarnas journaler fritt tillgängliga som iBooks. Hela bokverket är sökbart som ett iIndex, och apostlarnas resor läggs ut på iMaps. Snart kommer vem som helst kunna lägga till text, bild, video och ljud som kompletterar apostlarnas texter och iakttagelser – “Add knowledge” kallar vi det. Det är början på ett globalt och fritt tillgängligt jämförelsematerial från ett stort antal lokala områden, museer och samlingar.”
 
Parallellt med arbetet att publicera en iBibliografi kring de tusentals texter och tryck från apostlarna, utvecklas ett “iLearning-koncept” för att underlätta vidare arbeten och forskning. Förutom alla it-projekt för att sprida materialet kommer nästa bok i serien Mundus Linnæi tryckas under 2014: Textiles from a Global 18th-century Perspective – Traditions and Trades studied by Carl Linnaeus and his Apostles.

Nya resor 300 år senare
En spännande idé som Lars Hansen hoppas kan förverkligas är att finansiera tre tvärvetenskapliga expeditioner till tre olika världsdelar.

“Tanken är att på plats följa upp den dokumentation som tre utvalda apostlar genomförde under 1700-talet och därigenom studera vilka möjligheter och svårigheter det finns för att dra nytta av fältdata mellan dåtid, nutid och hur denna kan användas i en framtid för att förstå vår planet.”  
“De långsiktiga effekterna av satsningen kan inte underskattas. Den har fört ämnena och Sveriges första vetenskapliga världsresenärer upp på den globala agendan.”
 
Linnéapostlarna
Anders Sparrman (1748-1820)
Anton Rolandsson Martin (1729-1785)
Johan Peter Falck (1732-1774)
Pehr Kalm (1716-1779)
Pehr Löfling (1729-1756)
Daniel Rolander (1725-1793)
Göran Rothman (1739-1778)
Fredrik Hasselquist (1722-1752)
Peter Forsskål (1732-1763)
Andreas Berlin (1746-1773)
Adam Afzelius (1750-1837)
Carl Peter Thunberg (1743-1828)
Pehr Osbeck (1723-1805)
Olof Torén (1718-1753))
Carl Fredrik Adler (1720-1761)
Christopher Tärnström (1711-1746)
Daniel Solander (1733-1782)

The Linneaus Apostles: www.iLinnaeus.org
The IK Foundation: www.ikfoundation.org

Text: Hanna Köllerström, kommunikatör Riksbankens Jubileumsfond. anna.kollerstrom@rj.se

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera