Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln kommer från redaktionen på forskning.se. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 februari 2013

Övertro på ekvationer

Det finns en ohälsosam respekt för matematik när den används i forskningsområden som traditionellt inte är matematiska. Det menar Kimmo Eriksson, professor i matematik vid Mälardalens högskola.

– Jag bestämde mig för att undersöka saken närmare. Det visade sig att om man lägger in en irrelevant matematisk formel i en sammanfattning till en vetenskaplig artikel, bedöms den vetenskapliga kvaliteten vara högre än utan den matematiska formeln, säger Kimmo Eriksson.

I undersökningen deltog 200 personer med vetenskaplig utbildning, minst mastersutbildning, och med erfarenhet av att bedöma vetenskapliga artiklar. De fick läsa två samhällsvetenskapliga abstract, som var tagna från två välrenommerade publicerade artiklar, men det visste inte deltagarna. Uppgiften var att bedöma forskningens kvalitet utifrån dessa korta sammanfattningar.

Experimentet bestod i att den ena sammanfattningen utökades med en helt irrelevant matematisk ekvation. Hälften av deltagarna fick se den meningslösa ekvationen på slutet av det ena abstractet, andra hälften fick den i det andra.  Resultatet visade att kvaliteten oftast bedömdes som högst i det abstract som innehöll den meningslösa ekvationen. Denna effekt uppstod dock inte bland deltagare med matematisk-naturvetenskaplig bakgrund.

– Det visar att matematik har hög status, inte minst bland dem som inte sysslar med det. De tycker att det ser bra ut, men kan inte bedöma det, så de litar på att det är bra, medan den som förstår det ser att det är irrelevant, säger Kimmo Eriksson.

Slutsatsen är att man behöver vara matematiskt kunnig för att bedöma värdet av när matematiken är relevant och tillför något. Generellt sett krävs större matematisk kunskap i vetenskapliga sammanhang.

– Det här fenomenet skulle mycket väl kunna innebära att artiklar som innehåller matematik har lättare att bli publicerade även om matematiken i sig inte tillför något, säger Kimmo Eriksson.

Studien har rönt stor uppmärksamhet på internationella forskningsbloggar och har varit föremål för en lång artikel i The Wall Street Journal och en artikel i Argentina i La Nación.

Artikeln i sin helhet (pdf)

Kontakt: Sofia Norling, kommunikatör Mäldardalens högskola. E-post: sofia.norling@mdh.se

Kontaktinformation
red@forskning.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera