Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2013

Klimatvinnare gör Norrland rikare

En ny studie vid Lunds universitet avslöjar att Sverige har fått fler fågelarter på platser där det tidigare inte funnits så många arter. Mätningarna visar på tydliga förändringar i lokal artrikedom under kort tid. Främst är det i Norrland och fjällen som artrikedomen har ökat.

Totalt sett har Sverige inte fått fler arter utan det handlar om att tidigare artfattiga platser har blivit rikare, säger Åke Lindström, forskare vid Biologiska institutionen vid Lunds universitet.

Det som är förvånande är att förändringen gått så snabbt, menar Lindström. Han konstaterar att det är mycket troligt att förändringen drivs av ett varmare klimat.

– Tar man hänsyn till andra faktorer så står ändå temperaturökningen ut som den drivande faktorn, säger Åke Lindström.

Framför allt är det de så kallade biotopgeneralisterna som ökar. Det är arter som trivs och klarar sig i flera olika naturmiljöer, exempelvis gärdsmyg och gök. De arter som har mer specifika krav på naturmiljön, som sånglärka och backsvala, går det generellt sämre för. Sverige håller på detta sätt på att få en mer likartad fågelfauna.

Svensk Fågeltaxering är ett projekt som drivs av Biologiska institutionen vid Lunds universitet som en del i Naturvårdsverkets nationella miljöövervakningsprogram. Mätningen i den aktuella studien har gjorts sedan 1998 över hela Sverige.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera