Artikel från Riksbankens Jubileumsfond

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2013

Ursprunglig kommunikation

Svarsleenden kan ha en evolutionär grund och vara ett ursprungligt sätt att kommunicera. Det visar psykologen Ulf Dimberg, som studerat hur vi reagerar på andra människors känslouttryck.

I det nyligen slutredovisade projekt Emotionell empati. Kausala och omedvetna processer finansierat av Riksbankens Jubileumsfond kan psykologen Ulf Dimberg visa att svarsleenden eller en ögonbrynsrynkning som reaktion på ilska ofta sker automatiskt vilket tyder på att det rör sig om en ursprunglig omedveten form av kommunikation.

-Det handlar om en basal, mänsklig kommunikation som jag menar har evolutionär grund, säger Ulf Dimberg.

Han har undersökt hur människor reagerar på emotionella uttryck genom att studera hur ansiktsmusklerna reagerar. Studierna visar att man reagerar mer eller mindre automatiskt. Men det finns skillnader i hur olika människor reagerar.

-Högempatiska människor reagerar direkt både på ilska och glädje, men lågempatiska behöver ofta mer tid på sig, säger Ulf Dimberg, som undersökt skillnaden mellan hög- och lågempatiska.

Det tycks finnas ett könssamband, där kvinnor reagerar starkare, men det är ännu inte helt klarlagt om skillnaderna beror på kön eller på hur empatiska försökspersonerna skattat sig.

Han har också undersökt om det finns skillnader i hur personer med Asperger reagerar eftersom de generellt sett påstås ha svårt för att tolka ansiktsuttryck. Här gick det dock inte att se ett enkelt samband. Personer med Asperger är inte självklart vare sig hög- eller lågempatiska i sina reaktioner, däremot tyder resultaten på att deras reaktioner inte i samma grad som övriga försökspersoners styrs automatiskt.

-Det finns alltså grund för att undersöka olika typer av kommunikationshandikapp genom att undersöka de här basala och automatiska reaktionerna, säger Ulf Dimberg, som hoppas att man på lång sikt kan utveckla studierna och på så sätt kunna hjälpa grupper med kommunikativa handikapp att fungera bättre.

Läs mer om Ulf Dimbergs forskning här.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera