Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 februari 2013

Polisen är själva regissörer då nyhetsmedierna rapporterar om poliskåren och dess arbete

En förhärskande myt gör gällande att mediernas rapportering kring poliser och polisarbete domineras av en starkt negativ bild av en ineffektiv poliskår. I själva verket är kritisk journalistik en sällsynthet, det är istället en övervägande positiv bild av polisen som träder fram i nyhetsrapporteringen. Det visar en nyutgiven bok ”En trygg polis i ett otryggt samhälle – nyhetsmediernas bild av polisen och polisarbetet”.

I boken visas hur polisen ofta tillåts vara en dominerande aktör som själv i mycket hög grad får definiera ramarna för sitt framträdande i journalistikens nyhetsberättelser. I kraft av sin expertis kan polisen ”styra” de journalistiska gestaltningarna. Polisen blir därför aktivt delaktig i journalistiken om sig själv, en medregissör och en medförfattare. Journalister och poliser bildar ett slags team och ur denna symbios framträder en speciell berättelse om samhället; ett samhälle under belägring – ett risksamhälle.

Gatan, kvarteret, pizzerian, köpcentrumet och skolan kan på ett ögonblick förvandlas till ett otrygghetens centrum, till ett rädslans inferno. Men mitt i detta inferno står polisen, beredd att göra sitt yttersta trots begränsade resurser – det man inte förmår göra kan inte lastas polisen i denna otrygga vardag.

Rapporten, En trygg polis i ett otryggt samhälle, är författad av Göran Palm och Per Bjellert. De är verksamma inom det medie- och kommunikationsvetenskapliga ämnet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Rapporten är finansierad av medel från Rikspolisstyrelsen och den tryckta upplagan ges ut av Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Rapporten är en fortsättning på, och en fördjupning av, en tidigare rapport; Hjältar, blåljus och säkerhet, även denna utgiven av Polisutbildningen vid dåvarande Växjö universitet.

Boken kan beställas via Polisutbildningen:
Elisabet Hellgren, e-post elisabet.hellgren@lnu.se, tel: 0470-70 81 68.
Den kan också hämtas digitalt i fulltext via Libris: http://libris.kb.se/bib/13818225

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera