Artikel från Göteborgs universitet
14 februari 2013

Konkurrens genom interaktiv visualisering av affärsdata

En studie ska genomföras av hur svenska organisationer kan konkurrera genom interaktiv visualisering av affärsdata. Forskningsprojektet går under benämningen “Improving the effectiveness and efficiency of large Swedish firms through Accounting Information Systems (AIS) design and use”.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse tilldelar Handelshögskolans Centrum för Affärssystem (CFA) fem miljoner kronor för att genomföra studien. Projektets frågeställning grundas i att svenska organisationer har en lång tradition av att använda IT, men att de ännu inte till fullo fått ut de fördelar som användningen av avancerad IT kan ge, något som tidigare forskning visat.

– Vi har identifierat ett behov av mer forskning på området då verksamhetsövergripande systemstöd inte når sin fulla potential i att öka effektiviteten hos de organisationer som använder sig av den, och målet med vårt forskningsprojekt är därför att skapa en ökad förståelse kring hur beslutstöd kan stärka inre och yttre effektivitet i svenska företag, säger Urban Ask, Ek Dr och en av forskarna som deltar i projektet.

Forskningsprojektet kommer att arbeta med en kombination av fallstudier och laboratoriebaserade experiment, och involvera verksamma inom olika typer av organisationer och deras dagliga affärsrelaterade problem.

– Med Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelses forskningsstöd har vi goda möjligheter att ge svenska företagsledare användbar kunskap för ökad effektivitet, avslutar Urban Ask.

Deltagande forskare i projektet “Improving the effectiveness and efficiency of large Swedish firms through Accounting Information Systems (AIS) design and use”: Urban Ask, Johan Magnusson, Elisabeth Frisk och Krister Bredmar, Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera