14 februari 2013

Billigare papper med bättre prestanda

Ett forskningsprojekt vid namn Powerbonds som syftar till att med hjälp av kostnadseffektiva metoder förbättra papprets prestationsförmåga har tagit fart. Resursbesparingar, minskad energiförbrukning och reducerad mängd avfall är några mål med forskningen.

Kostnader för tillverkning av papper ökar. Ett sätt att ta itu med detta är att reducera antalet fibrer och att använda mer av de billigare fyllningsmedlen som ingår i papper.

Det finns emellertid en frågeställning som forskarna brottas med: Hur behåller man papprets prestationsförmåga med avseende på styrka när antalet fibrer och fiberbindningar minskar? 
Powerbonds är forskningsprojektet där forskarna avser hitta svaret på denna fråga.

Ytviktreduceringar i papper och kartong, som är det forskarna bland annat ska titta närmare på, kommer att bidra till resursbesparingar, minskad energiförbrukning, reducerad mängd avfall, minskning av transportkostnader samt den negativa inverkan på miljön från dessa faktorer. Ytviktreduceringar leder dock ofta till problem vid papperstillverkning på grund av färre antal fibrer och fiberbindningar. 

Powerbonds siktar på att förbättra fiberstyrka och bindningsförmåga med hjälp av nya mekaniska och kemiska modifieringar med stöd av avancerade numeriska modeller, samt mekaniska och optiska karakteriseringsverktyg.

Dessutom ska en ökad förståelse av interaktioner på fibernivå göra det möjligt att utföra en flerskalig analys som ska hjälpa till att optimera materialförbrukning,minska kostnader samt förbättra papprets mekaniska egenskaper för specifika applikationer såsom tryckpapper och förpackningar.

I Powerbonds ingår 15 industriella och akademiska samarbetspartners, och det sträcker sig över tre år. Projektet drog igång under 2012 och koordineras av  professor Pasi Kallio vid Tammerfors Tekniska Universitet i Finland.

Projektet stöds av WoodWisdom-Net 2 under Europeiska kommissionens sjunde ramprogram och är finansierad av nationella myndigheter som Vinnova, Tekes, The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation Academy of Finland (AKA), Ministere de l’Agriculture de l’Alimentation de la Peche et de la

Ruralité Direction Générale des Politiques Agricole, Agroalimentaire et des Territoires, MAAP/DGPAAT och Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Här hittar du mer fakta om Powerbonds: www.wwnet-powerbonds.eu

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera