Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 februari 2013

Vibrationer från nattliga godståg negativt för hälsan

Ökad godstrafik på europeiska järnvägsnät riskerar att påverka sömnen och hälsan för de som bor i närheten av spåren. En studie vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, där försökspersoner exponerades för samma vibrations- och bullernivåer som från godstrafiken nattetid, drar slutsatsen att nivåer för vibrationer och buller från godstågen bör regleras för att undvika hälsopåverkan.

Eftersom majoriteten av all godstrafik på järnväg sker nattetid är sömnstörningar en av de allvarligaste negativa hälsoeffekterna för människor som bor i närheten av järnvägsspår och stationer.

Men på vilket sätt nattliga vibrationer påverkar vår sömn är dåligt utforskat. Forskare vid Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu i en studie låtit tolv försökspersoner sova i ett ”sömnlaboratorium”, som inretts som ett hemtrevligt sovrum men där deltagarna under sin nattsömn exponerats för samma vibrationer och bullerstörningar som från tung godstrafik.

I försöket, som redovisas i tidskriften PLOS One, utsattes deltagarna för vibrationer av olika styrka, samtidigt som deras hjärtfrekvens övervakades via EKG och aktiviteten i hjärnan studerades genom så kallad polysomnografi. Deltagarna fick dessutom svara på en enkät om hur de upplevt sin nattsömn.

Studien, som genomförts inom EU-projektet Cargovibes, visar att vibrationer motsvararande förbipasserande godstrafik fick de sovandes hjärtrytm att öka.

– När vi ökade vibrationernas styrka ökade också sömnstörningarna, samtidigt som sömnkvaliteten sjönk, säger Michael Smith, forskare vid Sahlgrenska akademin.  

Enligt Michael Smith påverkas vi av tung tågtrafik mer än vi själva märker.
– Den tunga tågtrafiken skapar starka lågfrekventa vibrationer som letar sig in i folks hem. De mjuka svenska markförhållandena gör dessutom att dessa vibrationer kan fortplantas en ganska lång sträcka.   

– Efterom vi vet att sömnstörningar kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan och livskvaliteten, både på kort och lång sikt, behöver vi definiera vilka vibrationsnivåer som kan vara acceptabla från nattlig godstrafik, och vidta åtgärder som kan minska störningarna.

De tolv försökspersonerna i studien var samtliga unga och friska. De sov totalt sex nätter i sömnlaboratoriet, inklusive en kvälls tillvänjning, en kontrollnatt utan störningar och fyra nätter med vibrations- och bullerexponering.

Studien On the influence of freight trains on humans: A laboratory investigation of the impact of nocturnal low frequency vibration and noise on sleep and heart rate, publicerades I PLOS One den 7 februari.  

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera