8 februari 2013

Turbulens och veck i polaratmosfären

När det blåser kraftigt bildas stora vågor i atmosfären ovanför fjällen. Då vågorna bryts mot stratosfären uppstår turbulens, vilket bland annat påverkar mängden ozon i troposfären.

Turbulensen gör att luft som ursprungligen finns på en högre höjd och har en högre ozonhalt blandas med luft från lägre höjder.

I sin avhandling har Maria Mihalikova studerat två olika fenomen som förekommer i polaratmosfären (atmosfären på höga latituder). Det andra fenomenet är de veck som ibland uppstår högst upp i den delen av atmosfären som kallas för troposfären (sk “tropopause folds”). Ozonrikluft från stratosfären viks ner och tränger ner i troposfären. Den här processen påverkar också höjdprofilen av ozon och den kemiska sammansättningen i troposfären.

– Förekomsten av ozon i stratosfären skyddar jordytan från skadlig UV-strålning medan ozonet i troposfären är en giftig växthusgas, säger Maria Mihalikova. Det är därför viktigt att undersöka hur mycket ozon som finns i troposfären och hur det förändras med tiden.

För att studera både turbulensen och veck i astmosfären har Maria Mihalikova använt radar.
Observationer har gjorts med ESRAD-radarn på Esrange och MARA-radarn, som då mätningarna gjordes var placerad på de antarktiska forskningsstationerna Wasa och Troll. Som komplement till radarmätningarna sändes ozon- och radiosonder upp för att få höjdprofiler av atmosfärsparameterar som temperatur, luftfuktighet och ozonhalt. Observationerna jämfördes också med resultat från datormodeller.

I sin avhandling visar Maria Mihalikova att veck i atmosfären är vanligt förekommande även över Antarktis, något som man tidigare inte trodde.
Förekomsten varierar under året med ett maximum på vintern och ett minimum på sommaren.
– Vår observationer visar att stratosfärsluft från högre höjder blandas med troposfärsluft även i polområdena, berättar Maria.

Polaratmosfärforskningsprogrammet, IRF: http://www.irf.se/program/paf/
Avhandlingen: http://www.irf.se/link/disputation_mihalikova

Maria Mihalikova växte upp i Ivanka pri Dunaji, i närheten av Bratislava. Hon har en magisterexamen i fysik med inriktning mot meteorologi och klimatologi från Comenius universitetet i Bratislava. Efter att under ett antal år arbetat som luftfartsmeteorolog vid Slovak Hydrometeorological Institute, började Maria Mihalikova som doktorand inom Polaratmosfärforskningsprogrammet vid IRF i Kiruna 2009. Hon har samtidigt varit inskriven vid Luleå tekniska universitet, där hon tillhört Institutionen för system- och rymdteknik och Forskarskolan i rymdteknik.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera